Masovna vakcinacija protiv majmunskih boginja u FBiH nije potrebna

0
169
Medicinska struka trenutno ne preporučuje masovnu vakcinaciju protiv majmunskih boginja

Na prijedlog Federalnog ministarstva zdravstva i uz stručno mišljenje Zavoda za javno zdravstvo FBiH, Vlada FBiH je na današnjoj sjednici donijela odluku o proglašenju majmunskih boginja zaraznom bolesti od interesa za Federaciju BiH i mjerama za zaštitu stanovništva FBiH.
Federalni budžet, u skladu s mogućnostima u fiskalnoj godini, finansira mjeru zaštite od ove zarazne bolesti koja obuhvata osiguranje potrebnih rezervi vakcina, u skladu s dostupnošću, a u smislu preventivnog i poslijeekspozicijskog sprječavanja razvoja i širenja majmunskih boginja prema indikacijama nadležnih tijela u FBiH.
U obrazloženju je, uz ostalo, navedeno da je od maja 2022. nekoliko neendemskih zemalja u četiri regiona Svjetske zdravstvene organizacije (SZO) prijavilo slučajeve majmunskih boginja, od kojih većina nema historiju putovanja u endemske zemlje, stoga su trenutne epidemije neobične i različite od prethodnih epidemija povezanih s putovanjima. Od početka izbijanja majmunskih boginja do 28.9.2022. zemlje zapadnog Balkana prijavile su potvrđene slučajeve, i to Srbija (40), Hrvatska (29), BiH (5) i Crna Gora (2). Pet slučajeva koje je prijavila BiH registrirano je u Federaciji BiH.
Nakon procjene rizika prema utvrđenim kriterijima, SZO ukupni rizik na globalnom nivou procjenjuje kao umjeren. Na regionalnom nivou, rizik se smatra visokim u jednom regionu (EURO) i umjerenim u pet drugih regiona SZO-a. U skladu sa Zakonom o zaštiti stanovništva od zaraznih bolesti i svojim nadležnostima Zavod za javno zdravstvo FBiH dao je stručno mišljenje 25.8.2022. godine i 4.10.2022. godine, u kojem je navedeno da se majmunske boginje imaju smatrati zaraznom bolesti čije je sprječavanje i suzbijanje od interesa za Federaciju BiH. Također, predlažu se i mjere zaštite koje se imaju primjenjivati kod pojave majmunskih boginja. Identičan stav imalo je i Stručno savjetodavno tijelo za zarazne bolesti Federalnog ministarstva zdravstva koje je razvilo Smjernice za zbrinjavanje i tretman oboljelih s majmunskim boginjama.
Stručno savjetodavno tijelo za imunizaciju ovog ministarstva dalo je stručni stav u vezi vakcinacije – da na osnovu trenutno procijenjenih rizika masovna vakcinacija protiv majmunskih boginja nije potrebna, niti se preporučuje u ovom trenutku.
Širenje majmunskih boginja s čovjeka na čovjeka može se kontrolirati javnozdravstvenim mjerama. U upravljanju odgovorom, vakcinaciju treba smatrati dodatnom mjerom za upotpunjavanje javnozdravstvenih intervencija.
Vlada je usvojila i Informaciju o pojavi zarazne bolesti iz grupe zoonoza-majmunske boginje, te poduzimanju mjera za zaštitu stanovništva FBiH od zaraznih bolesti. Obavezala se nabaviti vakcinu protiv majmunskih boginja – Ankara Bavarian Nordic (MVA-BN) ponuđenu kroz Sporazum o zajedničkoj javnoj nabavci medicinskih protumjera za BiH, u količini od 1.000 doza vakcina za potrebe stanovništva FBiH. Sredstva za nabavku ovih vakcina će se osigurati iz tekuće rezerve Budžeta FBiH za ovu godinu.