Mikrokreditni sektor značajan partner privredi i stanovništvu u BiH

0
2668
U okviru Konferencije održane su četiri panel diskusije o funkcioniranju mikrofinansijskog sektora u BiH

S obzirom na činjenicu da je finansijska isključenost i dalje značajno prisutna u BiH, u daljem razvoju bh. ekonomije potreban je dodatni zamah u smislu razvoja mikro, malih i srednjih preduzeća i poljoprivrede, istaknuto je na konferenciiji ‘Uloga i značaj mikrofinansiranja’ u organizaciji Udruženja mikrokreditnih organizacija u BiH – AMFI.
“Usljed povećanih migracija stanovništva potrebno je maksimalno raditi na otvaranju novih radnih mjesta i samozapošljavanju. Jasno je da mikrokreditni sektor u BiH itekako ima potencijal za dalji rast i razvoj. Ali, da bi se potencijal ovog sektora iskoristio u potpunosti za dobrobit građana i države BiH, neophodno je raditi na uspostavi harmonizaciji adekvatnih zakonskih okvira koji će omogućiti dalji razvoj sektora, a sve kako bi se povećala finansijska uključenost, te unaprijedili regulatorni standardi, kao i standardi zaštite korisnika finansijskih usluga“, kazala je Elma Zukić, predsjednica Udruženja mikrokreditnih organizacija u BiH – AMFI u završnom izlaganju.
U okviru Konferencije upriličene su četiri panel diskusije koje u fokusu imaju različite aspekte funkcioniranja mikrofinansijskog sektora u BiH.
U okviru prvog panela ‘Regulatorni okviri – razvojne perspektive i upotreba novih tehnologija’ kojeg je vodio Samir Bajrović (MKF Sunrise), panelisti Grzegorz Galusek , izvršni direktor Microfinance Centre (MFC), Oscar Verlinden – Advocacy Manager, European Microfinance Network (EMN), Mirzet Ribić, ekspert za mikrofinansije i Nudžejma Avdagić, direktorica sektora za pravnu podršku i licenciranje Agencije za bankarstvo FBiH predstavili su pregled regionalnih i globalnih trendova razvoja mikrofinansiranja.
‘Poduzetnički impulsi’, naziv je drugog panela kojeg je vodila Azra Berilo (MKF MI-Bospo), a u okviru kojega su učesnici panela koji su ujedno i korisnici usluga mikrofinansijskog sektora u BiH, predstavili svoje poslovne djelatnosti.
Namir Džerzović, vlasnik obrta u oblasti poljoprivredne proizvodnje, Sabina Krivdić koja se bavi poljoprivrednom djelatnošću i Adema Varaga, koja se bavi uslužnom djelatnošću, predstavili su formiranje i razvoj svojih djelatnosti, koje se realiziraju ponajprije zahvaljujući uslugama koje im je pružio mikrofinansijski sektor u BiH. Zajedničko za ove paneliste jeste da su pokrenuli, razvili i održali svoje biznise zahvaljujući podršci mikrokreditnog sektora.
Braco Erceg (MKD Mikrofin) bio je voditelj panela, a Siniša Vukelić, urednik Capital.ba, Vladimir Rudić, ombudsman za bankarski sektor Republike Srpske, Lejla Smajović, ombudsmen za bankarski sistem Federacije BiH i Vanja Cico, investicijski menadžer u Finance in Motion su bili učesnici panela ‘Društveni efekti mikrokreditiranja i zaštita korisnika finansijskih usluga’ .
U okviru ovog panela predstavljeni su efekti mikrofinansiranja, uticaj mikrofinansiranja na razvoj poslovanja, unapređenje uslova života korisnika mikrokredita, zaštitu korisnika usluga mikrokreditiranja. Također, u okviru panela je istaknuto da su klijenti važan subjekt tržišta, odnosno tržišne ekonomije koji trebaju biti finansijski edukovani, a što je uslov razvoja finansijskog tržišta. Informisan, finansijski educiran i pravično tretiran korisnik, u mogućnosti je ispravno ocjeniti rizike koje finansijske usluge nose u vezi sa njegovim ekonomskim položajem, mogućnostima i stvarnim potrebama.
“Kada je u pitanju uticaj mikrokreditnog finansiranja oni pokazuju da je 80% korisnika unaprijedilo svoje poslovanje. Zahvaljujući mikrokreditnom finansiranju 90% korisnika potvrdilo je da im se poboljšao životni standard. Mikrokeditno finansiranje ima veliki uticaj i na zaštitu okoliša i energijsku efikasnost, s obzirom da veliki broj korisnika mikrokreditna sredstva ulaže upravo u projekte energijske efikasnosti“, kazala je Cico predstavljajući Studiju uticaja rađenu prošle godine u BiH.
Digitalizacija je neminovnost u finansijskom sektoru, zaključak je završnog panela ‘Novi horizonti’. Tokom panela predstavljeni su novi trendovi u svijetu finansija, digitalizacije i načina na koji ona može doprinijeti finansijskoj uključenosti, te kako mikrokreditne organizacije mogu doprinijeti energijskojefikasnost. Voditeljica panela bila je Selma Jahić (MKF Partner), a o ovoj temi govorili su panelisti Hasan Hasić, direktor centra digitalnog bankarstva, Raiffeisen bank dd BiH, Senad Burza, prodajni savjetnik za SEE za Fintech OS i Sanjin Avdić, rukovoditelj sektora energija i okoliš – UNDP.
Digitalizacija finansijskih institucija omogućava klijentima lakši pristup finansijskim proizvodima. Uzimajući obzir podatke koji govore da stanovništvo u BiH u velikoj mjeri koristi internet i društvene mreže pokazatelj je da je društvo u BiH itekako spremno za digitalizaciju finansijskih usluga.