Ministarstvo pravde FBiH: Novi zakon o stečajnom postupku unaprijedit će poslovni ambijent

0
376
Stvoriti uslove kojim bi stečaj predstavljao lijek za oživljavanje poslovnih subjekata

Federalno ministarstvo pravde izdalo je saopćenje za javnost u vezi Prijedloga zakona o stečaju koji se nalazi u parlamentarnoj proceduri, te stavu Udruženja poslodavaca o ovom prijedlogu zakona koji se u posljednje vrijeme iznosi u medijima.
Predloženi zakonski tekst predstavlja korak ka ispunjenju ciljeva u otklanjanju pravnih i drugih prepreka za investiciona ulaganja u FBiH, a koja Federaciji BiH treba da donesu značajna novčana sredstva kao i nova radna mjesta, odnosno donošenje ovakvog zakona predstavlja korak naprijed u realizaciji zadatih ciljeva kojima se postiže ekonomski i finansijski napredak, kaže se u saopćenju Federalnog ministarstva pravde.
Također, treba istaknuti da je i Evropska komisija donijela preporuke o novom pristupu stečaju, čiji bi cilj bio podsticanje reorganizacije nelikvidnih privrednih društava kroz finansijska i operativno restrukturiranje, da bi se spriječila insolventnost i nastavilo poslovanje društva. Imajući u vidu navedeno, novim zakonskim rješenjima o postupku stečaja žele se stvoriti uslovi kojim bi stečaj predstavljao lijek za poslovno oživljavanje poslovnih subjekata koji imaju strukturne probleme koje ne mogu sami da riješe, a imaju radni ili bilo koji drugi kapacitet koji ih može pokrenuti. Zanačaj ovih odredbi posebno je prisutan danas u doba pandemije zbog koje su ekonomske posljedice po privredu ogromne.
Dakle, značaj predloženog zakonskog teksta posebno je potrebno posmatrati sa aspekta unaprjeđenja poslovnog ambijenta u Federaciji BiH.
U vezi sa zakonskim tekstom koji je predložilo Udruženje poslodavaca, Federalno ministarstvo pravde je saopćilo da navedeni tekst nikada nije zvanično upućen ovom ministarstvu, pa se ne mogu ni referisati oko pojedinih rješenja. Međutim, navodi se, neophodno je istaknuti da je Prijedlog zakona o stečaju koji je Vlada FBiH uputila u proceduru, rezultat rada radne grupe u čijem sastavu je bio i predstavnik kojeg je delegiralo Udruženja poslodavaca i koji je aktivno učestvovao u izradi predloženog zakonskog teksta, bez ikakvih primjedbi na njega.
Iz Ministarstva napominju da, prema saznanjima iz medija, odnosno komentarima na Prijedlog zakona o stečaju, može se zaključiti da je Udruženje poslodavaca iskoristilo predloženi zakonski tekst Vlade FBiH i sa određenim doradama tehničkog karaktera uputilo u proceduru. Napomenuli su i da je, prema saznanjima iz medija, evidentno da, pored određenih tehničkih rješenja, koja čak nisu nomotehnički dobro obrađena, postoje i određene intervencije kojima se značajno utiče na odredbe o statusu pojedinih sudionika u postupku, prije svega radnika stečajnog dužnika, a zatim stečajnog upravitelja i stečajnog sudije, koje nisu u skladu s važećim pravnim sistemom u našoj zemlji, čime se ugrožavaju prava tih sudionika.
Primjedbe koje se upućuju u javnost putem medija od strane Udruženja poslodavaca, koje imaju za cilj da predloženi zakon ne bude prihvaćen od strane Parlamenta Federacije BiH, mogu se tumačiti samo u smislu da u FBiH postoje i takvi subjekti u društvu koji ne žele da se ova pravna oblast adekvatno uredi, te da se zadrži postojeće stanje.
Opštepoznata činjenica jeste da najčešće rukovodstvo firme odugovlači s pokretanjem stečaja, pri čemu se imovina firme opterećuje hipotekarnim kreditima, od tih novaca isplaćuju kojekave naknade radnicima u neznatnim iznosima i, u konačnici, to dovodi do zastoja u poslovanju zbog nemogućnosti otplate kredita, velikih dugovanja prema povjeriocima, a stečajna masa biva opterećena do te mjere da se mogu naplatiti samo banke sa potraživanjima iz hipoteka, kao razlučni povjerioci, a da radnicima u prvom redu isplate ne preostaje ništa jer stečajna masa biva zarobljena razlučnim pravima, koja u svim pravnim sistemima i po svim pravnim pravilima imaju prioritet u naplati. Kraj ovakve priče je poznat, a to je gašenje poslovnog subjekta, ostanak radnika bez posla i nemogućnosti namirenja ukoliko je nedovoljna stečajna masa.
Prijedlogom zakona o stečaju se upravo interveniše na ovim odredbama, stečaj se mora pokrenuti na vrijeme, mora se kazniti onaj ko ne postupi u rokovima propisanim zakonom, a predstečajni postupak se uvodi kao faza ‘rane dijagnoze’ i djelovanja na vrijeme da se pokušaju otkloniti problemi i nastaviti poslovanje.
U saopćenju Federalnog ministarstva pravde se dodaje i da su novim zakonskim rješenjem prava radnika po osnovu njihovih potraživanja u potpunosti zaštićena i radnici i prijašnji radnici stečajnog dužnika se nalaze u povoljnijem položaju u odnosu na važeći zakon.