CBBiH: Dostupna NSDP stranica za unaprijeđenu diseminaciju statističkih podataka o BiH

0
925
NSDP stranica omogućit će korisnicima lakši i unaprijeđeni pristup makroekonomskim podacima o BiH

Centralna banka Bosne i Hercegovine (CBBiH) je na svojoj web stranici uspostavila NSDP stranicu (National Summary Data Page) za unaprijeđenu diseminaciju statističkih podataka o BiH.
Centralna banka BiH, Agencija za statistiku BiH i druge institucije su proteklih dva mjeseca zajednički radili na pripremanju ove stranice, koja će ubuduće biti korištena za redovno publikovanje podatka. Publikovanje putem standardizovane NSDP stranice omogućit će domaćim i stranim korisnicima, uključujući investitore i rejting agencije, lakši i unaprijeđeni pristup makroekonomskim podacima. Uz poštivanje Kalendara objavljivanja, korisnicima će istovremeno donijeti pravovremeni pristup i povećanu transparentnost.
NSDP je standardizovana stranica objavljivanja podataka u okviru međunarodne inicijative za unaprijeđeni Opšti sistem za diseminaciju podataka (Enhanced General Data Dissemination System), koji se provodi od 2015. godine, a Bosna i Hercegovina je spadala u mali broj zemalja u Evropi koje nisu posjedovale ovu stranicu. Sličnu stranicu posjeduju sve druge zemlje, a cilj je da se na jednom mjestu daju linkovi na sve ključne makroekonomske i društvene statistike.
Dodatna vrijednost je mogućnost preuzimanja (download) podataka u posebnom SDMX formatu, koji omogućava direktno učitavanje podataka u kompjuterske sisteme te se uz podatke takođe daje pristup i odgovarajućim metapodacima (pojašnjenje o podacima).
Tehnička misija Međunarodnog monetarnog fonda (MMF) boravila je krajem aprila 2018. godine u BiH te je domaćim institucijama pružila potrebnu obuku i pomogla da budu napravljene potrebne tehničke pripreme i izvršena konverzija podataka, saopćeno je iz CBBiH.

OSTAVITE KOMENTAR

Please enter your comment!
Please enter your name here