Neto dobit banaka iz FBiH za devet mjeseci 432,7 miliona KM

0
172
Ukupan prihod banaka u prvih devet mjeseci 2023. iznosio je milijardu i 96,57 miliona KM

Komercijalne banke sa sjedištem u Federaciji BiH, sa 6.563 zaposlenih i ukupnom aktivom od 28,6 milijardi KM, ostvarile su u prvih devet mjeseci 2023. godine neto dobit u iznosu od 432.72 miliona KM. To je čak za 46,6 posto više u odnosu na isti period prošle godine, saznaje poslovni portal Profitiraj.ba iz izvještaja Agencije za bankarstvo FBiH (FBA).
Poređenja radi, neto dobit banaka iz FBiH u istom periodu u proteklim godinama iznosila je: oko 295,14 miliona KM (9.2022.), 263,98 miliona KM (9.2021.), 151,19 miliona KM (9.2020. godine).
Ukupan prihod banaka u periodu januar-septembar 2023. iznosio je milijardu i 96,57 miliona KM, a čak 61,3 posto ukupnih prihoda odnosi se po osnovu prihoda od kamata i sličnih prihoda koji su krajem septembra ove godine iznosili oko 672,53 miliona KM.
Ukupni rashodi su iznosili oko 717,95 miliona KM, a 67,68 miliona KM se odnosi na kamatonosne i slične rashode.
Što se tiče pokazatelja profitabilnosti 13 komercijalnih banaka sa sjedištem u FBiH treba istači da dobit na prosječnu aktivu (ROAA) iznosi 1,56 posto, a dobit na prosječni ukupni kapital (ROAE) 12,69 posto.

Prema preliminarnim podacima FBA, ukupni depoziti banaka iz FBiH na kraju trećeg kvartala 2023. iznosili su 23 milijarde i 596,75 miliona KM, od čega najveći udio imaju depoziti stanovništva u iznosu od 11 milijardi i 524,42 miliona KM ili 48,8% ukupnih depozita.

Depoziti privatnih preduzeća iznose 5 milijardi i 497,79 miliona KM ili 23,3 posto ukupnih depozita, vladinih institucija 3 milijarde i 314,09 miliona KM (14%), javnih preduzeća milijardu i 699,29 miliona KM (7,2%)…

Ukupni krediti kod banaka sa sjedištem u FBiH krajem septembra ove godine iznosili su 17 milijardi i 155,97 miliona KM. U strukturi ukupnih kredita najveći dio (50%) odnosno 8 milijardi i 581,83 miliona KM čine krediti stanovništva, dok se 43,1 posto ili 7 milijardi i 394,83 miliona KM odnosi na krediti privatnih preduzeća, a ostatak se odnosi na kredite javnih preduzeća (2,4%), bankarskih institucija (2,3%), vladinih institucija (1,5%), itd.
Ukupan kapital banaka iz FBiH krajem trećeg kvartala 2023. godine iznosio je nešto više od 3,5 milijardi KM, dok je u istom periodu prošle godine iznosio 3,3 milijarde KM.