Nabavka bankarskih usluga u 2021: Vrijednost raspisanih tendera veća od 690 miliona KM

Za bankarske usluge Federacija BiH je objavila 53%, Republika Srpska 42%, a Brčko Distrikt BiH 5% javnih nabavki

0
613
Za nabavku bankarskih usluga u 2021. objavljen je ukupno 201 tender (Izvor: Briefing)

Prema podacima agencije Briefing za praćenje i analizu tendera broj objavljenih javnih poziva za nabavku bankarskih usluga u 2021. godini je na nivou prošlogodišnjeg. Tokom prethodne godine za nabavku bankarskih usluga objavljen je ukupno 201 tender. Ukupna vrijednost raspisanih tendera je veća od 690 miliona KM.
“Državne institucije su u 2021. godini nabavljale usluge kreditnog zaduženja za investicije ali i održavanje tekuće likvidnosti naručitelja i to u više od 55 posto objavljenih postupaka. U prethodnoj godini nije došlo do povećane potražnje za kreditima. Državni organi često posežu za kreditima za servisiranje tekućeg poslovanja, najčešće putem revolving i kratkoročnih kredita. Objavljene su u manjem broju i nabavke za vođenje transakcijskih računa te subvencije kamata putem komercijalnih banaka”, istakao je Tarik Džaferović, direktor agencije Briefing.
Od ukupnog broja objava u 2021. godini za bankarske usluge Federacija BiH je objavila 53 posto, Republika Srpska 42 posto a Brčko Distrikt BiH pet posto javnih nabavki.