Nakon uvođenja novih akciza za puteve: Raspodjela 64,5 miliona KM na čekanju

0
912
Većina sredstava planirana je u cilju obrazovanja (84,71%), oko 43,17 miliona KM

Na podračunu Jedinstvenog računa Uprave za indirektno oporezivanje (UIO) BiH ukupno je prikupljeno 64,5 miliona KM posebne putarine za izgradnju autoputeva i izgradnju i rekonstrukciju ostalih puteva u BiH.
Prikupljena sredstva biće raspoređena kada Upravni odbor UIO donese odluku o koeficijentima za raspodjelu ovih sredstava entitetima i Brčko distriktu, navode iz UIO.
Od 01.02.2018. godine od kada se primjenjuju Izmjene i dopune Zakona o akcizama, kojima je uvedena posebna putarina u iznosu od 0,25 KM po litri derivata koji se proda na tržištu BiH, ukupno je prikuljeno 64,5 miliona KM (11 miliona KM putarine prikupljene dok je iznosila 0,10 KM i 53,5 miliona KM putarine koja se naplaćuje 0,25 KM po litri).
Kada su usvajane izmjene Zakona o akcizama, u istom setu su usvojene i dopune Zakona o sistemu indirektnog oporezivanja i dopune Zakona o uplatama na Jedinstveni račun i raspodjeli prihoda. Na ovaj način je otvoren poseban podračun Jedinstvenog računa UIO kod Centralne bake BiH gdje se prikupljaju sredstva od putarine namijenjene izgradnji autoputeva i izgradnji i rekostrukciji ostalih puteva u BiH.
Radi se namijenskim sredstvima koja su i odvojena na poseban podračun Jedinstvenog računa. Ova sredstva UIO će moći rasporediti entitetima i Brčko distriktu onog trenutka kada Upravni odbor UIO donese posebnu odluku o koeficijentima raspodjele prema korisnicima. Dok se oduka ne usvoji sredstva se ne mogu rasporediti, saopćeno je iz UIO BiH.