NLB Banka Banja Luka: Neto dobit na polugodištu 29,6 miliona KM

0
2493
Poslovna aktiva NLB Banke Banja Luka u 2019. iznosila je oko 1,52 milijarde KM

NLB Banka a.d. Banja Luka, članica slovenske NLB grupacije, ostvarila je u prvom polugodištu 2017. neto dobit od 29,67 miliona KM što je za 122,9 posto više u odnosu na 13,31 KM koliko je iznosila neto dobit na kraju juna prošle godine, saznaje poslovni portal Profitiraj.ba iz polugodišnjeg finansijskog izvještaja ove banke.
Neto prihodi banke od kamata su veći za 6,1 posto i iznosili su oko 18,06 miliona KM u odnosu na 17,02 miliona iz juna prošle godine, dok su neto prihodi od naknada i provizija porasli na 8,54 miliona KM ili za 13,5 posto u odnosu na 7,52 miliona KM iz juna prošle godine.
Ukupna aktiva NLB Banke sa sjedištem u Banja Luci na kraju prvog polugodišta iznosila je nešto više od 1,26 milijarde KM i za 1,6 posto je viša u odnosu na oko 1,24 milijarde KM s kraja 2016. godine, nerevidirani su podaci iz finansijskog izvještaja banke.
U prvom polugodištu kapital ove banke je povećan za 0,6 posto, na 149,71 miliona KM sa 148,80 miliona KM koliko je iznosio na kraju prošle godine.