NLB Banka i USAID Turizam rade na poboljšanju pristupa finansijskim sredstvima u sektoru turizma

U okviru radionice predstavljen je Zajednički plan implementacije projekta USAID Turizam i NLB Banke Sarajevo

0
289
Lidija Žigić: NLB Banka je prilagodila ponudu proizvoda i usluga u cilju podrške razvoju turizma u BiH

U organizaciji NLB Banke d.d. Sarajevo i USAID-ovog Projekta razvoja održivog turizma u Bosni i Hercegovini (Turizam) jučer je u Tuzli realizovana radionica pod nazivom ‘Poboljšan pristup finansijskim sredstvima za mala i srednja preduzeća u sektoru turizma’.
Radionica je bila namijenjena kompanijama iz Tuzlanskog i Unsko-sanskog kantona koje su primarno vezane za turističku djelatnost. U okviru radionice predstavljen i Zajednički plan implementacije projekta USAID Turizam i NLB Banke d.d., Sarajevo, što je zvanični okvir saradnje i koordinacije aktivnosti na poboljšanju pristupa finansijskim sredstvima za kompanije iz sektora turizma.
“Za rast turizma je važno da se malim i srednjim preduzećima omogući bolji pristup finansijama, te poboljša ponuda za postojeće i nove turističke proizvode koji će privući veći broj posjetilaca. Time će se potaći ekonomski razvoj u Bosni i Hercegovini i pomoći da se poveća konkurentska prednost bh. turizma. Bolji pristup finansijama će, osim toga, pomoći malim i srednjim preduzećima iz sektora turizma da održe svojudjelatnost, povećaju prihode, te zaposle i obuče osoblje“, istakli su iz USAID Turizma.
U dijelu radionice koji je bio rezervisan za predstavljanje pozitivnih praksi, predstavljen je plan razvoja i ulaganja Međunarodnog aerodroma Tuzla te prezentacija turističke ponude i potencijala kompleksa slanih jezera u vlasništvu Javnog preduzeća Panonnica Tuzla.
“NLB Banka svoj koncept saradnje sa kompanijama zasniva na posebnoj pažnji i posvećenosti kvaliteti usluga te brizi o finansijskim potrebama klijenata. Pored personalizirane ponude, djelujemo i kao savjetnik u poslovno finansijskim odlukama svojih klijenata, pronalazimo najbolja i najkvalitetnija rješenja koja su u datom trenutku optimalna za klijenta. Današnja radionica je bila prilika da pažljivo saslušamo izazove sa kojima se suočavaju kompanije u turističkoj djelatnosti te shodno tome prilagodimo našu ponudu proizvoda i usluga kako bismo bili podrška rastu i razvoju turizma u BiH“, istakla je predsjednica Uprave NLB Banke Lidija Žigić.
NLB Banka je predstavila i poseban razvojni dio poslovanja, segment u koji je NLB Banka najviše ulagala i razvijala u prethodnom periodu, a to je digitalno bankarstvo te poseban program razvoja E-commerce rješenja za kompanije koji su klijenti Banke.
USAID Turizam je petogodišnji projekat koji finansira Agencija SAD za međunarodni razvoj (USAID) s ciljem razvoja konkurentnosti turističke industrije i povezanih lanaca vrijednosti u Bosni i Hercegovini. Projekat podržava napore za razvoj turističkog sektora BiH na nivou cijele države i povećanje konkurentnosti zemlje kao turističke destinacije. Projekat blisko sarađuje s ministarstvima i institucijama, kao i s nevladinim organizacijama i privatnim sektorom povezanim sa sektorom turizma.