NLB Banka Sarajevo: Posebna ponuda za finansiranje studija na IEDC

Svi oni koji žele svoj akademski razvoj nastaviti u sferi menadžmenta, NLB Banka Sarajevo je omogućila lakše finansiranje MBA studija uz dugoročni namjenski kredit do 50.000 KM, sa rokom otplate od 13 mjeseci do 10 godina

0
602
NLB Banka Sarajevo kreirala posebnu ponudu za finansiranje studija na Bled School od Management

NLB Banka d.d., Sarajevo je kreirala posebnu ponudu za finansiranje studija na IEDC – Bled School od Management.
Ova poslovna škola je osnovana 1986. godine kao prva ovog tipa u Srednjoj i Istočnoj Evropi i jedna je od vodećih međunarodnih institucija za razvoj menadžmenta u Evropi. IEDC – Bled School of Management pionir je u pružanju inovativnog pristupa u razvoju liderstva, inovativnog pristupa koji podstiče poslovne lidere na nove i kreativnije načine u ispunjavanju njihovih izazova.
Svi oni koji žele svoj akademski razvoj nastaviti u sferi menadžmenta, NLB Banka d.d., Sarajevo je omogućila lakše finansiranje MBA studija uz dugoročni namjenski kredit do 50.000 KM, sa rokom otplate od 13 mjeseci do 10 godina.
“S obzirom na to da sam uspješno okončala MBA studiji upravo na ovoj prestižnoj instituciji, mogu potvrditi da je pitanju škola koja privlači najperspektivnije rukovodioce i najviše menadžere, pruža im obrazovanje svjetske klase za upravljanje i druge relevantne usluge u međunarodnom kontekstu, nadahnjuje ih, te ih uči i priprema za djelovanje u svojim organizacijama i društvu u cjelini”, kazala je Lidija Žigić, predsjednica Uprave NLB Banke.
Tokom posljednje decenije, IEDC je pionirski započeo rad na ugrađivanju umjetnosti i umjetničkih procesa u obrazovanje o menadžmentu. Sama škola je dizajnirana i građena kao umjetnička galerija i zamišljena je kao mjesto gdje menadžeri dolaze ne samo da uče već i da se nadahnu.
IEDC je također uključio Umjetnost i liderstvo kao dio svog Executive MBA kursa koji je jedan od prvih takve vrste na svijetu. Tokom punih osam dana nastavnog programa, umjetnici iz različitih umjetničkih disciplina rade sa polaznicima kako bi im pomogli da razmisle o poslovnim fenomenima, kao i o svim ostalim aspektima liderstva.
Vizija IEDC-a je biti centar izvrsnosti u opštem upravljanju i razvoju liderstva, kreativno okruženje za kreativno vodstvo i biti jedna od najboljih malih, ali inovativnih poslovnih škola na svijetu, te mjesto sastanka lidera, s posebnim naglaskom na ekonomije u razvoju.
Više informacija o ovoj ponudi NLB Banke može se pronaći na: https://www.nlb-fbih.ba/stanovnistvo/ponuda/krediti/kredit-za-finansiranje-mba-studija-na-iedc-bled-bled-school-of-management