Novalić: Turizam bi mogao postati najutjecajniji sektor za našu privredu

0
330
Novalić i Đapo: Vlada FBiH nastoji poboljšati uslove za razvoj turizma

Federalni premijer Fadil Novalić prisustvovao je danas u Sarajevu sastanku koji je organizovan povodom početka izrade Strategije razvoja turizma Federacje BiH 2021 – 2027. Tom prilikom Novalić izjavio je da turizam u Bosni i Hercegovini značajno raste, te da bi mogao postati najutjecajniji sektor za našu privredu.
“Svjedoci smo da turizam još nije glavna grana u BiH, ali toliko brzo raste da vjerujemo da će doći vrijeme kada će biti definitivno i najutjecajniji za našu privredu. To je neobično za nas koji smo navikli na industrijsku BiH, ali to je promjena na bolje. Ne čudi to, jer je BiH izuzetno lijepa zemlja”, kazao je Novalić.
Premijer je naglasio da Vlada FBiH nastoji poboljšati uslove za razvoj turizma, prvenstveno kroz razvoj infrastrukture i komunikacija.
Federalna ministrica okoliša i turizma Edita Đapo pojasnila je da će nakon utvrđivanja vizije i misije na današnjem sastanku radne grupe zajedno s privatnim sektorom, akademskom zajednicom, predstavnicima kantona i nevladinim organizacijama, utvrditi ciljeve strategije.
“Potrebno je razmotriti šta je prioritet za koji kanton kako bismo već u septembru ili oktobru u Parlament FBiH mogli uputiti strateški dokument za razvoj turizma”, kazala je ministrica Đapo.
Predsjednik Privredne komore FBiH Marko Šantić izrazio je zadovoljstvo što su Vlada FBiH i USAID prepoznali značaj turizma koji on lično vidi kao jednu od grana privrede koja će Bosnu i Hercegovinu, u ekonomskom smislu, povesti naprijed.
Također, na sastanku je potcrtano da za transformaciju BiH u konkurentniju destinaciju treba raditi na unapređenju ekonomskog regulatornog okruženja, poboljšavajući kvalitet i raznolikost proizvoda i usluga, profesionalizaciji ljudskih i institucionalnih kapaciteta, te kreativnom brendiranju i promociji zemlje za privlačenje što većeg broja posjetitelja.