Penzioneri u FBiH uz decembarske penzije dobiće 50 KM novčane podrške

0
495
Umjesto sa isplatom julske penzije vanredno usklađivanje penzija od 3,9% biće sa penzijama za maj

Vlada FBiH je, na današnjoj sjednici u Mostaru, donijela Uredbu o novčanom iznosu penzije kao podrška penzionerima u Federaciji BiH.
Ovom uredbom, koju je predložilo Federalno ministarstvo rada i socijalne politike, uređuje se isplata novčanog iznosa penzije za decembar 2021. godine korisnicima penzija Federalnog zavoda za penzijsko i invalidsko osiguranje, koji imaju prebivalište na teritoriji Bosne i Hercegovine.
Iznos na penziju se isplaćuje u svrhu poboljšanja materijalnog položaja korisnika penzije, a radi dodatnih troškova zdravstvene zaštite koji su nastali kao posljedica pandemije virusa Covid-19. Ukupna sredstva za provođenje ove uredbe osigurana su u Budžetu FBiH za 2021. godinu.
Novčani iznos od 50 KM isplaćuje se korisnicima penzija koji su zatečeni u isplati na dan stupanja na snagu ove uredbe. Korisnicima prava na djeljivu porodičnu penziju pripada isplata djeljivog novčanog iznosa.
Novčani iznos isplatit će se 5. januara 2022. u skladu sa odredbama Zakona o PIO a sastavni je dio penzije za mjesec decembar 2021. godine.
U obrazloženju Ministarstvo je navelo, uz ostalo, da je imajući u vidu otežan materijalni položaj penzionera u Federaciji BiH održano više sastanaka predstavnika Saveza udruženja penzionera u FBiH, Vlade FBiH i Federalnog zavoda PIO, te je dogovoreno donošenje uredbe na istim pravnim osnovama kao i u julu 2021. godine.
Tokom današnje sjednice, Vlada FBiH utvrdila je amandman na Prijedlog zakona o izmjenama i dopunama Zakona o penzijskom i invalidskom osiguranju, kojim se riječi ‘realnog bruto društvenog proizvoda’ zamjenjuju s riječima ‘bruto domaćeg proizvoda’, a koji je, obrazložilo je Ministarstvo, dogovoren na zajedničkom sastanku predstavnika Udruženja penzionera FBiH, Vlade FBiH i Federalnog zavoda PIO.