Odgovorno poslovanje je prioritet za Galeniku

0
372
U naredne dvije godine, u partnerstvu sa kompanijom EMS iz Brazila, Galenika planira da investira 35 miliona eura

Galenika je dio brazilske NC grupe od 2018. godine, ali na tržištu je prisutna već 77 godina i vrijedi za giganta farmaceutske industrije, Galenikini proizvodi su veoma dobro poznati i u BiH.
U svom portfoliju Galenika ima više od 250 proizvoda. Najsavremeniji generički lijekovi, dijetetski suplementi, kozmetički proizvodi i medicinska sredstva, a gotovo kompletan asortiman je rezultat Galenikinog sopstvenog razvoja. Sa godišnjim potencijalom proizvodnje od 100 miliona pakovanja, Galenika je snažno prisutna u cijelom regionu, kao i na međunarodnim tržištima.
Uz tradiciju i kvalitet, Galenika je beskompromisno posvećena i inovacijama, a treba napomenuti da je to kompanija koja je jedna od prvih u svijetu počela proizvodnju penicilina, još 1947. godine, a danas ima čak 50 proizvoda koji su na tržištu preko pola vijeka.
Uz veličanstveni istorijat i neprikosnoveni kvalitet, kompanija ima planove i za budućnost. Galenikin Institut za istraživanje i razvoj uvijek neumorno radi na stvaranju novih i boljih proizvoda. Inspirisana digitalizacijom koja ubrzava svijet, Galenika je prva kompanija u Centralnoj i Istočnoj Evropi koja je implementirala najsavremeniji sistem za upravljanje poslovnim procesima, kao i inovativnu B2B platformu koja klijentima omogućava poslovanje sa Galenikom kroz najsavremenije digitalno iskustvo.
Proizvodnja se odvija u dvije moderne fabrike i to u skladu sa najvišim GMP i ISO standardima. Kao privredni subjekat sa dugom tradicijom poslovanja, prevashodni cilj je odgovorno poslovanje, kako u finansijskom, tako i u društvenom aspektu, a kompanija već dugi niz godina uspješno sprovodi adekvatne mjere zaštite životne sredine i realizuje ciljeve koji su u saglasnosti sa strogim zahtjevima standarda ISO 14001.
S tim u vezi, uplanu je investiranje u modernizaciju kotlarnice za proizvodnju toplotne energije. Vrijednost ove investicije iznosi milion i 150 hiljada eura. Ova investicija je u skladu sa trajnim opredeljenjem kompanije da ulaže u unaprijeđenje energetske efikasnosti i neutralnog uticaja na životnu sredinu.
Primjena globalne korporativne politike NC grupe kojoj pripada i Galenika, unaprjeđenje energetske efikasnosti i investicije u najsavremeniju tehnologiju doprinose stalnom razvoju i daljem jačanju pozicije kompanije Galenika kako u Srbiji, BiH tako i šire u regionu.