Održana osnivačka konferencija Senata Privrede Europe za BiH

0
1643
U Sarajevu održana inauguracijska konferencija Senata Privrede BiH

U prisustvu velikog broja značajnih privrednika iz Bosne i Hercegovine i gostiju, danas je u hotelu Austria – Ilidža, održana inauguracijska konferencija Senata Privrede Bosne i Hercegovine, od strane Senata privrede Austrije i Europe, sa ciljem unapređenja privrede BiH sa ostalim članicama Evropske unije i privlačenja investicija iz tih zemalja.
Konferenciju je otvorio Mr. Dieter Harthe, predsjednik Senata Privrede Europe, Dr. ErhardBusek, predsjednik Senata Privrede Austrije, a učesnici su bili predstavnici Senata Privrede Srbije i Hrvatske, Dr. Günther Rabensteiner, član Uprave Verbund AG, Dr. Vedran Džihić, Institut za političke nauke i direktor Centra za Napredne studije iz Rijeke, Hrvatska, Edin Dilberović, direktor Direkcije za Evropske Integracije BiH, Dr. Nedžad Branković, predsjednik Senata u BiH i Gordan Milinić, direktor direktor Agencije za unapređenje stranih investicija (FIPA).
“Senat Privrede u BiH će kroz svoj program i aktivnosti promovisati ideju općeg i pojedinačnog interesa, a u cilju unapređenja privrednih odnosa Bosne i Hercegovine, Austrije, Njemačke i Evropske unije. Cilj je da se na jednom mjestu okupe privreda i cjelokupno društvo kako bismo stvorili trust mozgova koji će se nositi s izazovima izgradnje i jačanja saradnje. Danas nam je posebno potrebna ekonomsko-socijalna tržišna privreda koja se mora širiti ne samo na tradicionalne članice EU, već i na sve države na našem kontinentu. Budući članovi Senata privrede BiH zalagat će se za ekonomsko-socijalnu tržišnu privredu kako bi dali doprinos stvaranju bolje budućnosti u saradnji između Bosne i Hercegovine i Austrije, Njemačke i Evropske unije“, rekao je dr. Erhard Busek, predsjednik Senata Privrede Austrije.
U sklopu konferencije održana je svečana sjednica Skupštine Senata u BiH, panel diskusija na temu Dunavska ekonomska regija i prilike za kompanije i privredu BiH, potpisivanje Memoranduma o sporazumjevanju i saradnji sa Agencijom za unapređenje stranih investicija u BiH, prezentacija investicionih mogućnosti u BiH kao i promocija članova Senata Privrede u Bosni i Hercegovini.
“Zahvaljujući vrijednostima koje baštini Senat privrede Europe, a o čemu nam je prve spoznaje prenio Dr. Erhard Busek, ohrabreni smo da vođeni isti m sistemom vrijednosti osnujemo Senat Privrede Evrope i u Bosni i Hercegovini. Cilj osnivanja Senata privrede BiH jeste da on postane važan most razvoja privrednih i prijateljskih odnosa privrednika iz Bosne i Hercegovine sa privrednicima iz mreže Senata privrede Evrope. Želimo da i na ovaj način približimo i ponudimo industrijska i tehnološka znanja koja posjedujemo u BiH evropskom tržištu. Uvjereni smo da će svi članovi Senata privrede u Bosni i Hercegovini biti najkompetentnija reprezentacija i najbolji ambasadori naših vrlina i vrijednosti. Vjerujemo da ćemo našu misiju najstabilnijeg mosta BiH prema Europi uspješno oživotvoriti“, rekao je Dr Nedžad Branković, predsjednik Senata Privrede Bosne i Hercegovine.
Na osnivačkoj konferenciji je učestvovao i veliki broj privrednih subjekata iz Bosne i Hercegovine – Bingo Tuzla, Euroasfalt, Asa Holding, Opal grupa, Hifa group, AS Group, ITC Group, Junuzović kopex, Alma Ras, Širbegović inžinjering, Jaffa-komerc, Lake, Akowa impex, Feal, Sarajevska pivara, Mims, Prevent i mnogi drugi.