Općina Centar Sarajevo: Nastavak podrške privredi usljed pandemije Covid-19

Općina Centar Sarajevo objavila Javni poziv za dodjelu bespovratnih finansijskih sredstava fizičkim licima za 2021. godinu

0
228
Zgrada Općine Centar Sarajevo

Općina Centar Sarajevo objavila je Javni poziv za dodjelu bespovratnih finansijskih sredstava namijenjenih podršci fizičkim licima koji otežano obavljaju samostalnu djelatnost zbog posljedica pandemije koronavirusa na području ove općine za 2021. godinu.
Finansijska sredstva će, kako je navedeno u pozivu, biti dodijeljena u skladu sa raspoloživim sredstvima budžeta sarajevdske općine Centar za 2021. godinu, u maksimalnom iznosu do 1.500 KM po prijavi.
Bespovratna finansijska sredstva, predviđena Javnim pozivom, namijenjena su za:
Zaposlenje novih uposlenika; Nabavku alata, repromaterijala, kao i promociju djelatnosti, proizvoda i usluga; Plaćanje ostalih dospjelih obaveza (PIO/MIO, Zdravstveno osiguranje uposlenih i sl.); Plaćanje režijskih troškova (zakup poslovnog prostora, tekući računi i sl.); Druge aktivnosti vezane za održivost i razvoj djelatnosti.
Javni poziv će sadržavati dva odvojena LOT-a po vrstama djelatnosti: (LOT 1) Javni poziv za fizička lica koja obavljaju djelatnost obrta, registrovani u skladu sa Zakonom o obrtima i srodnim djelatnostima i (LOT 2) Javni poziv za fizička lica koja obavljaju djelatnost starih i tradicionalnih zanata propisanih Uredbom o zaštiti tradicionalnih i starih zanata.
Kriteriji i potrebna dokumentacija su dostupni na web stranici Općine Centar Sarajevo.
Javni poziv ostaje otvoren 20 dana od dana objavljivanja u sredstvima javnog informisanja.