Općina Centar Sarajevo nije ispunila obaveze, CBBiH će zaštitu prava tražiti sudskim putem

Općina Centar nije ispunila preuzete obaveze po osnovu zahtjeva CBBiH za iznalaženje lokacije za objekat Glavne jedinice Sarajevo

0
528
Općina Centar još nije ponudila CBBiH zamjensku lokaciju za Hastahanu gdje se trebala graditi zgrada Glavne jedinice Sarajevo (na slici)

Centralna banka Bosne i Hercegovine (CBBiH) saopćila je da do danas (27.12.) sarajevska Općina Centar nije ispunila preuzete obaveze po osnovu zahtjeva CBBiH, u vezi sa prihvatanjem alternativne lokacije za izgradnju poslovnog objekta Glavne jedinice Sarajevo.
“Iako je općinska administracija na čelu sa načelnikom Srđanom Mandićem, na održanom sastanku dana 19.10.2021. godine, čvrsto i odlučno uvjeravala predstavnike CBBiH da će sve postavljene zahtjeve ispuniti u predviđenom roku i da će uložiti maksimalan napor na stvaranju pretpostavki da se zamjena lokacija po dostavljenim prijedlozima Općine Centar realizuje, to se nažalost nije desilo”, navode iz CBBiH, te dodaju da je javnost istog dana bila obaviještena o održanom sastanku i obavezama čije se ispunjenje očekuje od strane Općine Centar.
“S obzirom da ovakav odnos Općine Centar prema CBBiH predstavlja još jednu u nizu potvrdu neozbiljnosti i ignorantskog odnosa prema državnom investitoru, želimo jasno poručiti da će CBBiH dalju zaštitu svojih interesa i zakonito stečenog prava vlasništva zahtijevati isključivo sudskim putem uz insistiranje na utvrđivanju pojedinačne odgovornosti svih aktera koji su na bilo koji način učestvovali u kršenju zakonskih rokova i svjesno izbjegavali primjenu važeće legislative u postupku rješavanja zahtjeva CBBiH.
CBBiH će istrajati u namjeri da svoje legitimno i legalno stečeno pravo vlasništva koristi u svrhe u koje je namijenjeno i u skladu sa zaključenim ugovorom”, saopćeno je iz Centralne banke BiH.