Općina Stari Grad Sarajevo će finansijski podržati poljoprivrednike

0
3096
Općinsko vijeće Stari Grad će na sjednici 28. aprila donijeti odluku o umanjenju visine komunalne takse

Općina Stari Grad Sarajevo je, putem Službe za privredu, raspisala Javni poziv za predaju zahtjeva za stimulisanje stočarske proizvodnje. Na poziv se mogu prijaviti poljoprivredni proizvođači sa mjestom prebivališta i proizvodnjom na području Starog Grada.
Za stimulisanje stočarske proizvodnje i nabavku stočne hrane u budžetu Općine Stari Grad za ovu godinu planirana su sredstva u iznosu od oko 20.000 KM, prenosi agencija Patria.
Za dobijanje sredstava uslov je i da poljoprivrednici imaju vlastiti objekat u kojem je moguć smještaj stoke, te broj članova domaćinstva poljoprivrednog gazdinstva. Prednost imaju demobilisani borci, nezaposleni, penzioneri, RVI, porodice šehida, te oni kojima je poljoprivredna proizvodnja osnovni izvor egzistencije.
Za poticaj stočarske proizvodnje u Starom Gradu u prethodne četiri godine je izdvojeno oko 100.000 KM. Na ovaj način nastoji se podstaći razvoj govedarstva, ovčarstva, kozarstva, ribarstva i peradarstva u najstarijoj sarajevskoj općini. Svi korisnici poticaja iz ranijih godina saglasni su da im podrška Općine mnogo znači, a neki od njih su istakli da su zahvaljujući ovim sredstvima povećali svoj stočni fond.
Zainteresovani poljoprivrednici na Javni poziv se mogu prijaviti predajom zahtjeva sa pratećom dokumentacijom u Šalter sali Općine Stari Grad, a potrebne obrasce mogu preuzeti na Info-pultu ili na općinskoj web stranici (www.starigrad.ba), gdje također mogu pročitati i tekst Javnog poziva. Javni poziv je otvoren 15 dana od dana njegovog objavljivanja na oglasnoj ploči Općine, oglasnim pločama mjesnih zajednica i web stranici Općine Stari Grad.