Otkazane dvije aprilske aukcije trezorskih zapisa FBiH

0
1010
Federalno ministarstvo finansija naloge prema kantonima i bankama pušta 10. u mjesecu

Federalno ministarstvo finansija na svojoj web stranici objavilo je da se otkazuju dvije aukcije trezorskih zapisa planirane za 10. i 24. april ove godine.
U obrazloženju se navodi da je zbog adekvatnog nivoa likvidnosti Jedinstvenog računa trezora Federacije BiH te manje potrebe za finansiranjem, Federalno ministarstvo finansija odlučilo da otkaže aukcije trezorskih zapisa planirane za april ove godine.