Otkloniti poteškoće za izvoz vina iz BiH

0
804
Precizirati listu zaštićenih naziva vina porijeklom iz BiH

Vijeće ministara BiH danas je usvojilo Informaciju o inicijativi za izmjenu liste zaštićenih naziva za vina porijeklom iz Bosne i Hercegovine navedenih u dijelu B, Dodatka II Protokola 7 Sporazuma o stabilizaciji i pridruživanju EU.
Direkcija za evropske integracije će ovu inicijativu dostaviti Odboru za stabilizaciju i pridruživanje na daljnje razmatranje.
Ministarstvo vanjske trgovine pokrenulo je ovu inicijativu radi otklanjanja poteškoća s kojima se suočavaju bh. privrednici prilikom izvoza vina u Hrvatsku, kao članicu EU. Na ovaj način bi se definiranje rejona, podrejona i vinograda u Dodatku II Protokola 7 Sporazuma o stabilizaciji i pridruživanju proširilo i uskladilo s važećim Pravilnikom o utvrđivanju i podjeli vinogradarskih rejona u BiH.