Parlament BiH usvojio preporuke za reformu energetskog sektora

0
676
Ognjen Marković, direktor USAID EIA projekta

Na inicijativu grupe zastupnika Zastupničkog doma Parlamentarne skupštine BiH, na nastavku 62. sjednice Doma usvojene su preporuke za reformu energetskog sektora u BiH pripremljene uz tehničku pomoć USAID EIA projekta.
Preporuke su nastale kao rezultat ekspertskih diskusija pokrenutih još na 4. Energetskom samitu koji su organizovali USAID EIA i GIZ u Neumu krajem aprila ove godine.
Cijeneći neophodnost snažnijeg učešća Parlamenta u ovoj oblasti, te uzimajući u obzir tekst deklaracije i aneks sa samita EU i zemalja zapadnog Balkana u Sofiji, a vodeći računa o ustavnim nadležnostima i postojećem zakonskom okviru, uz ranije iskazanu opredijeljenost za pristupanje Evropskoj uniji, Zastupnički Dom PS BiH donio je preporuke čija će provedba voditi ka reformi sektora koji može biti pokretač privrede u našoj zemlji.
“Nakon dugo vremena ovo je veliki korak naprijed u sveukupnoj reformi energetskog sektora. Pozdravljamo usvajanje ovih preporuka i nadamo se da će nadležne institucije uskoro krenuti sa njihovom implementacijom“, istakao je Ognjen Marković, direktor USAID EIA projekta.
Prema prvoj preporuci Ministarstvo vanjske trgovine i ekonomskih odnosa će po izjašnjenju entitetskih vlada Vijeću ministara predložiti na usvajanje okvirnu energetsku strategiju za BiH. Nakon usvajanja, pristupit će se izradi plana i programa energetske tranzicije. Također, usvajanjem ovih preporuka BiH se jasno opredjeljuje za energetsku efikasnost kao ključni element energetske tranzicije i obavezuje se da odredi ulogu regulatornih tijela u provedbi ove politike.
Upravo zbog činjenice da je BiH preuzela obaveze prema međunarodnim ugovorima i institucijama, nužno je nastaviti reformu zbog usklađivanja legislative i regulative sa Trećim energetskim paketom, a reforma sektora je obaveza koju BiH mora ispuniti na putu ka EU integracijama.
U tom smislu, BiH se jučerašnjim zaključcima obavezala da će ubrzati reformu energetskog sektora donošenjem nedostajućih zakonskih i podzakonskih akata potrebnih za ispunjavanje zahtjeva Energetske zajednice i pristupanje EU. Rezultat reforme sektora bit će unapređenje efikasnosti i ekonomičnosti rada kompanija u ovom sektoru, a sam sektor će se bolje pozicionirati u regionu ukoliko se reformom omogući uspostavljanje efikasnog i transparentnog tržišta energentima.

OSTAVITE KOMENTAR

Please enter your comment!
Please enter your name here