Početak radova na 10 km autoceste Počitelj-Zvirovići, Hercegovina bliža EU

0
706
Na gradilištu poddionice Počitelj – Zvirovići održana svečana ceremonija početka radova na novih 10 km autoceste

Na gradilištu poddionice Počitelj – Zvirovići LOT 1 održana je svečana ceremonija početka radova na novih 10 kilometara autoceste na Koridoru 5c u Hercegovini. Predviđeni rok izgradnje je 24 mjeseca.
Na LOT-u 1 gradit će se petlja sa naplatnim mjestom i pristupnim saobraćajnicama do regionalne ceste Buna – Domanovići i magistralne ceste M-17, tri vijadukta, tunel i otvorena trasa.
Na ceremoniji koju je organizovalo Federalno ministarstvo prometa i komunikacija u saradnji sa izvođečem radova China State Construction Engineering Corporation Limited prisustvovali su čelnik CSCEC-a Tang Hao, predsjedavajući Doma naroda Parlamentarne skupštine BiH Dragan Čović, kineski ambasador u BiH Ji Ping, federalni ministar prometa i komunikacija Denis Lasić, gradonačelnik grada Čapljine Smiljan Vidić i izvršni direktor za ekonomsko-finansijske poslove u JP Autoceste FBiH Ivica Ćurić.
Projekat Počitelj – Zvirovići je veoma bitan za ovu sredinu, jer će njenom izgradnjom biti direktno autocestom povezan ovaj dio Hercegovine sa Međugorjem i Evropskom unijom (granični prijelaz Bijača sa Republikom Hrvatskom), i tako omogućiti građanima, a pogotovo transportnim firmama da imaju brži i efikasniji pristup granici i luci Ploče.
Izgradnja poddionice Počitelj – Zvirovići finansira se iz sredstava osiguranih u okviru ugovora o zajmu sklopljenog sa Evropskom investicijskom bankom (EIB) u visini od 100 miliona eura i bespovratnim sredstvima Evropske unije u visini od 5 miliona eura koja su osigurana u okviru Agende za povezivanje preko Investicijskog okvira za Zapadni Balkan (WBIF).
Poddionica Počitelj – Zvirovići je dio dionice autoceste Počitelj – Bijača i radovi se podijeljeni na dva lota.
Lot 1 obuhvata trasu autoceste od početne stacionaže do mosta Počitelj i od mosta Počitelj do Petlje Zvirovići. Veliki most Počitelj nije sastavni dio ovog lota. Izvođač radova je China State Construction Engineering Corporation Limited (Kina), a vrijednost ugovora iznosi 56.522.840,50 eura bez PDV-a.
Izvođač radova za Lot 2 (Most Počitelj) je konzorcij koji čine Azvirt Limited Liability Company (Azerbejdžan), Sinohydro Corporation Limited (Kina) i Powerchina Roadbridge Group Co. Ltd. (Kina), a ukupna vrijednost radova za izgradnju mosta Počitelj je 28.114.889,53 eura bez PDV-a. Predviđeni rok izgradnje za Lot 2 je 30 mjeseca.
Nadzor nad gradnjom za oba lota vrši kompanija IRD Engineering S.R.L. (Italija).
Ukupna dužina pddionice Počitelj – Zvirovići je 11,75 kilometara, a najznačajniji objekt na poddionici je most Počitelj ukupne dužine 945 metara i maksimalne visine 100 metara, čijom će izgradnjom biti spojene dvije obale rijeke Neretve. U toku su pripremni radovi.
U građevinskom smislu most Počitelj je jedan od najznačajnijih koji se gradi na Koridoru 5c, ali i cijeloj Bosni i Hercegovini.

Veliko gradilište u Hercegovini

Intezivirani su radovi na izgradnji autoceste na Koridoru 5c u Hercegovini.
Korak naprijed u povezivanju Mostara i Sarajeva, dva značajna privredna centra napravljen je nedavnim potpisivanjem ugovora za izgradnju tunela Ivan. Do kraja ovog mjeseca počet će organizacija gradilišta tunela Ivan što znači izgradnja pristupnih puteva sa strane Bradine i Tarčina, a početkom naredne godine kreće iskop tunela Ivan koji je dug 2 kilometra.
Zajedno sa dionicom Počitelj – Zvirovići, u toku su glavni radovi na poddionici Buna – Počitelj u dužini od 7,2 kilometra.
Trenutno su u pripremi projekti izgradnje autoceste u dužini od 70 km na području Hercegovine na pet dionica, s nepovoljnim terenom i objektima. U pitanju su tri dionice u tenderskoj proceduri: Kvanj-Buna (5,2 km), Mostar jug – Kvanj (8,5 km) i Tarčin – Ivan (4,9 km) ukupne investicijeske vrijednosti 210 miliona eura, dok su dva značajna i velika projekta u razvoju i radi se o dionicama Ovčari – Mostar sjever (36 km) i Mostar sjever – Mostar jug (15,4 km) ukupne investicijeske vrijednosti 840 miliona eura.