Podrška izradi Strategije za oduzimanje imovinske koristi stečenu krivičnim djelom

0
115
FAZUOI sa Delegacijom EU i EUSR održala stučni skup o izradi Strategije i Akcionog plana

Federalna agencija za upravljanje oduzetom imovinom je u saradnji s Delegacijom Evropske unije i Uredom specijalnog predstavnika EU u BiH organizovala stručno – edukativni skup s ciljem izrade Strategije za oduzimanje imovinske koristi pribavljene krivičnim djelom u Federaciji BiH i Akcionog plana za njeno izvršenje 2023 – 2027. godina.
Dvodnevni skup, održan jučer i danas, okupio je predstavnike pravosudnih i policijskih institucija, te akademske zajednice. Razgovarano je o dosadašnjim aktivnostima na izradi prijedloga Strategije, te je predstavljen Akcioni plan sa planiranim aktivnostima, nadležnim institucijama i vremenkim okvirom za njihovu realizaciju.
Osnovni cilj Strategije je da se osigura efikasno i sprovodivo oduzimanje i upravljanje imovinskom koristi stečenom krivičnim djelom u Federaciji BiH kroz jačanje normativnih i institucionalnih kapaciteta svih učesnika u tom procesu, a u svrhu ostvarenja rezultata zasnovanih na principu da niko ne može zadržati imovinsku korist stečenu krivičnim djelom.
Skupu su prisustvovali i predstavnici Ureda visokog predstavnika, Misije OSCE-a u BiH i Ureda Ujedinjenih nacija za droge i kriminal, koji su pružili punu podršku aktivnostima Federalne agencije za upravljanje oduzetom imovinom