Podržan projekt ekonomskog osnaživanja žena-poduzetnica

0
280
Razvojna banka VE dodijelit će MKF MI-BOSPO kredit od 4 miliona eura za finansiranje preduzetnica

Vijeće ministara BiH, na prijedlog Ministarstva finansija i trezora, danas je dalo saglasnost mikrokreditnoj fondaciji MI-BOSPO Tuzla za podnošenje kreditne aplikacije Razvojnoj banci Vijeća Evrope za djelimično finansiranje prihvatljivih potprojekata širom Bosne i Hercegovine u skladu sa članovima II i VII Statuta (Articles of Agreement) Razvojne banke Vijeća Evrope.
Riječ je o kreditu u iznosu četiri miliona eura koje će Razvojna banka Vijeća Evrope dodijeliti MKF MI-BOSPO Tuzla za djelimično finansiranje prihvatljivih potprojekata u BiH usmjerenih na finansiranje preduzetnica, što doprinosi ekonomskom osnaživanju žena.
Finansiranjem su obuhvaćene produktivne investicije preduzetnica, potreba za obrtnim kapitalom, poboljšanje uslova stanovanja, s ciljem podizanja dobrobiti domaćinstava.
Mikrokreditna fondacija MI-BOSPO Tuzla, kao zajmoprimac, u potpunosti snosi rizik otplate kredita, rizik finansiranja u ciljnom sektoru i osigurava kreditoru sva potrebna pokrića i garanciju za odobrenje kredita.
Obaveza davanja saglasnosti za investicije koje Razvojna banka Vijeća Evrope provodi u Bosni i Hercegovini proističu iz Statuta ove banke i nije vezana za zaduživanje BiH niti za izdavanje državne garancije.