Podržan projekt pomoći firmama vrijedan 56 miliona eura

0
257
Cilj projekta je pružanje podrške za opravak mikro, malih i srednjih preduzeća pogođenih Covidom-19

Vijeće ministara BiH utvrdilo je Prijedlog sporazuma o zajmu između Bosne i Hercegovine i Međunarodne banke za obnovu i razvoj za Projekat oporavka i podrške firmama/poslovnim subjektima, vrijedan 56 miliona eura.
Od ukupnog iznosa Republici Srpskoj biće alocirano 22,4 miliona eura ili 40%, a Federaciji BiH 33,6 miliona eura ili 60%.
Cilj projekta je pružanje podrške za opravak mikro, malih i srednjih preduzeća pogođenih Covidom-19 putem unapređenja pristupa dugoročnog finansiranja i prebacivanja fokusa vladinih programa na podršku za povećanje otpornosti ovih preduzeća, nakon suzbijanja epidemije u BiH.
Rok otplate zajma je 15 godina, uključujući pet godina grejs perioda, a projekat bi se trebao provoditi do kraja 2024. godine.