Poljoprivredna proizvodnja u FBiH povećana za 13,9 posto

0
423
Biljna proizvodnja u 2020. je povećana za 22%, a stočarstvo smanjeno za 1,4 posto

Ukupna poljoprivredna proizvodnja u Federaciji BiH u 2020. godini veća je za 13,9 posto u odnosu na 2019. godinu. Biljna proizvodnja veća je za 22 posto, a stočarstvo manje za 1,4 posto u odnosu na 2019. godinu.
U biljnoj proizvodnji, povećanje je ostvareno u svim granama: u ratarstvu za 18,2 posto, voćarstvu 45,9 posto i vinogradarstvu 7,1 posto u odnosu na 2019. godinu.
U ratarstvu je povećana proizvodnja po svim grupama usjeva: žita za 23,4 posto, industrijskog bilja 22,2 posto, povrća 15,9 posto i stočnog-krmnog bilja 19,9 posto.
U stočarstvu, gledano po vrstama uzgoja, zabilježeno je povećanje proizvodnje u svinjogojstvu i ovčarstvu za 0,6 posto, a smanjenje u govedarstvu, peradarstvu i pčelarstvu, saopćio je Federalni zavod za statistiku.