Poreska uprava RS: Naplata javnih prihoda premašila milijardu KM

0
336
PURS: U deset mjeseci 2022. naplata javnih prihoda na godišnjem nivou povećana za 14%

Poreska uprava Republike Srpske je u prva četiri mjeseca ove godine prikupila ukupno 1,035 milijardi KM što je za 123,7 miliona KM ili 14% više nego u istom periodu prošle godine, uz rast naplate direktnih poreza, i doprinosa i ostalih javnih prihoda.
Ovako značajan rast naplate javnih prihoda u prva četiri mjeseca 2022. pokazuje da je Poreska uprava RS i u ovoj godini zadržala pozitivne trendove u naplati, čak i pored toga što je povećan neoporezivi dio plate, te je umanjena i ukinuta naplata određenih taksi, ali i smanjena stopa doprinosa za zdravstveno osiguranje, čime se Republika Srpska odrekla dijela poreskih prihoda u korist privrede i radnika, saopšteno je iz Poreske uprave RS.
Direktni porezi su u periodu januar-april ove godine naplaćeni u iznosu od 274,2 miliona KM, što je za 41 procenat ili 80,1 miliona KM više nego u istom periodu lani. Najveći rast je ostvaren kod poreza na dobit koji je naplaćen u iznosu od 181,3 miliona KM, što je za 70,4 miliona KM ili čak 63% više nego u prva četiri mjeseca prethodne godine. Taj podatak ukazuje na povećanje poslovne aktivnosti i pozitivna kretanja ukupnog poslovnog ambijenta u RS-u. Ipak, treba podsjetiti i da su u prošloj godini prolongirani rokovi plaćanja ovog poreza do 30. juna ili do kraja godine, u ratama, što je za posljedicu imalo manju naplatu u prva četiri mjeseca lani.
Rast naplate bilježi i porez na dohodak, koji je naplaćen u iznosu od 83,5 miliona KM, što je za 13% više u odnosu na prva četiri mjeseca prošle godine.
Naplata doprinosa u prva četiri mjeseca ove godine iznosila je 608,2 miliona KM, što je za 42,4 miliona KM ili 7% više nego u istom periodu 2021. godine, iako je došlo do smanjenja stope doprinosa za Fond zdravstvenog osiguranja sa 12 na 10,2 posto.
Kod ostalih javnih prihoda, naplata je iznosila 152,7 miliona KM, što je za 1% više u odnosu na prva četiri mjeseca 2021. godine, uz rast naplate prihoda od kazni i naknada za priređivanje igara na sreću, dok je nešto manja naplata zabilježena kod taksi i naknada jer je došlo do umanjenja ili ukidanja naplate određenih taksi.
Samo u aprilu ove godine, naplata je iznosila 281,1 milion KM, što je više za 54 miliona KM nego u istom mjesecu prošle godine, te je takođe zabilježen rast naplate i kod direktnih poreza i doprinosa, te kod ostalih javnih prihoda.