Porezna uprava FBiH: U januaru uplaćeno 449,2 miliona KM javnih prihoda, godišnji rast 10,9%

0
702
U periodu januar-oktobar 2022. u odnosu na isti period lani uplaćeno poreskih prihoda više za 15,15%

Porezna uprava FBiH saopćila je da su porezni obveznici Federacije BiH u januaru 2022. godine uplatili 449.197.263 KM javnih prihoda, što je u odnosu na januar 2021. godine više za 44.097.981 KM, ili za 10,89 posto.
Pogledajte uplate javnih prihoda po kantonima u januaru 2022. u odnosu na januar 2021:

Izvor: Porezna uprava Federacije BiH

Najveće učešće (37,04%) u uplati javnih prihoda ima Kanton Sarajevo, koji je u januaru ove godine uplatio 166,38 miliona KM, što je za 15,54 miliona KM više nego u januaru prošle godine. Slijedi Tuzlanski kanton (16,66%) koji je uplatio 74,82 miliona KM, što je na godišnjem nivou povećanje od 9,91 milion KM, Zeničko-dobojski i Hercegovačko-neretvanski kanton u ukupnoj naplati učestvuju sa 12,44% odnosno 12,93%… dok najmanji udio ima Posavski kanton (1,06%) koji je u januaru ove godine uplatio 4,76 miliona KM, što je povećanje od blizu 878 hiljada u odnosu na januar 2021. godine.
U strukturi javnih prihoda za januar 2022. godine po osnovu poreza na dohodak i zaostale prihode od poreza fizičkih lica naplaćeno je 38.654.165 KM, po osnovu poreza na dobit 19.079.352 KM, poreza na promet nepokretnosti i prava 6.011.498 KM, poreza na imovinu, nasljeđe i poklon 5.850.955 KM, zaostali prihodi od ostalih poreza naplaćeni su u iznosu 58.350 KM, za takse i naknade 58.411.038 KM, novčane kazne su naplaćene u iznosu 4.134.861 KM, članarine 712.538 KM, ostali javni prihodi naplaćeni su u iznosu 187.755 KM.
U januaru 2022. godine naplaćeni su doprinosi za penzijsko i invalidsko osiguranje, zdravstveno osiguranje i doprinosi za slučaj nezaposlenosti u ukupnom iznosu 316.080.869 KM.
U strukturi doprinosa za januar 2022. godine naplaćeni su: doprinosi za PIO/MIO u iznosu 176.581.098 KM, doprinosi za zdravstveno osiguranje u iznosu 124.877.810 KM, doprinosi za osiguranje za slučaj nezaposlenosti u iznosu 14.621.961 KM.