Poslodavci FBiH od vlasti traže rasterećenje privrede i unapređenje poslovnog ambijenta

0
1261
Prijedlozi u okviru 'Inicijative 20+5+6' koje je uputilo UPFBiH imaju za cilj rasterećenje privrede

Izvršni odbor Udruženja poslodavaca Federacije BiH (UPFBiH) usvojio je na jučerašnjoj sjednici u Ključu tekst obraćanja političkim strankama ‘Šta poslodavci očekuju od vlasti’.
U ovom strateškom dokumentu, koji je danas predstavljen medijima i bh. javnosti, od političkih stranaka koje će učestvovati na predstojećim općim izborima traži da podrže zahtjeve poslodavaca u cilju postizanja boljeg poslovnog ambijenta.
“Predložena rješenja Udruženja poslodavaca FBiH imaju za cilj rasterećenje privrede, unapređenje poslovnog ambijenta koji će omogućiti stabilno poslovanje članica UPFBiH, povećanje zaposlenosti, suzbijanje sive ekonomije, pojednostavljivanje administrativnih procedura, ravnopravan tretman privatnog/realnog sektora u odnosu na javni, jačanje socijalnog dijaloga teintenziviranje rada sa Vladom FBiH u cilju postizanja adekvatnog poslovnog ambijenta“, rekao je Adnan Smailbegović, predsjednik Udruženja poslodavaca FBiH.
Ovaj dokument bit će dostavljen svim političkim strankama koje će učestvovati na predstojećim izborima, uz zahtjev da podrže prijedloge Udruženja poslodavaca FBiH.
“Udruženje poslodavaca FBiH očekuje odgovor od političkih stranaka prije završetka predizborne kampanje i od njihovog odgovora na naše prijedloge, građani će moći zaključiti kakav stav imaju prema rješavanju ekonomskih problema i podizanju životnog standarda građana“, istaknuo je Mladen Pandurević, direktor UPFBiH.

Šta poslodavci očekuju od vlasti

Poslodavci od zakonodavne i izvršne vlasti traže usvajanje ponuđenih rješenja koja se ogledaju u nekoliko stavki.
Po pitanju PDV-a prioritetno je pomjeranje roka plaćanja PDV-a na zadnji dan u mjesecu za predhodni mjesec, odnosno da PDV plaća po naplati fakturi za obrtnike i mala poduzeća. Traži se i ukidanje prava na odbitni PDV za fakturu koja nije plaćena te izmjenu Pravilnika o primjeni Zakona o PDV-u (uvođenje obaveza plaćanja PDV-a stranim prevoznicima za usluge prevoza putnika; uspostavljanje principa uzajamnosti povrata PDV-a, odnosno stvaranje pravnog okvira za zaključivanje bilateralnih sporazuma sa drugim državama).
U svakom slučaju, ključni zahtjev poslodavaca je rasterećenje privrede na svim nivoima, što uključuje smanjenje parafiskalnih nameta, sprječavanje uvođenja novih nameta, smanjenje opterećenja cijene rada, uvođenje poreznih olakšica i smanjenje broja i visine naknade za administrativne takse.
Za poboljšanje poslovnog ambijenta poslodavci zahtijevaju izmjenu Zakona o javnim nabavkama, donošenje odluke vezano za izvozne takse za trupce i poluproizvode od drveta, izmjena Zakona PIO/MIO (mogućnost zasnivanja radnog odnosa za osobe koje su ostvarile uslove za penziju), pojednostavljenje i ubrzavanje administrativnih procedura, ubrzavanje sudskih postupaka te donošenje Zakona o poticajima.
Među zahtjevima je omogućavanje socijalnim partnerima da na svim nivoima vlasti učestvuju u izradi i donošenju zakona i podzakonskih akata koji su od interesa poslodavaca, zatim unapređenje rada Ekonomsko-socijalnog vijeća na svim nivoima te formiranje novih Vijeća.
Poslodavci takođe od vlasti traže hitno usvajanje pet zakona koje je predložilo UPFBiH (izmjene i dopune Zakona o zdravstvenom osiguranju, Zakona o profesionalnoj rehabilitaciji, osposobljavanju i zapošljavanju osoba sa invaliditetom; Zakona o privatizaciji, Zakona o fiskalnim sistemima i Zakona o cestovnom prevozu.
Predloženo je i usvajanje 19 zakona koje će pripremiti UPFBiH (među kojima su i izmjene Zakona o finansijskom poslovanju, Zakona o privrednim društvima, o registraciji privrednih društava, stečaju, zaštiti na radu, štrajku, mirnom rješavanju sporova, porezu na dohodak, doprinosima, porezu na dobit, zatim dopunama Zakona o privatizaciji, o fiskalnim sistemima…) te otpočinjanje rada na uvođenju fiskalne devalvacije.