Postignut dogovor o trasi autoputa kroz Brčko Distrikt

0
185
U Brčkom postignut dogovor oko trase budućeg autoputa koja će prolaziti kroz teritorij Distrikta

Na današnjem sastanku između čelnika Brčko distrikta BiH, predstavnika državne vlasti i entiteta, predstavnika javnih preduzeća Autoceste FBiH i Autoputevi RS, postignut je dogovor oko trase autoputa koja će prolaziti kroz teritorij Distrikta.
Sastanku je također prisustvovao supervizor za Brčko, Jonathan Mennuti, kao i predstavnici Zavoda za planiranje, projektovanje i razvoj Brčko distrikta kojima je povjeren zadatak izmjene prostornog plana u cilju definisanja trase autoputa.
“Uz veliku podršku ministra Vojina Mitrovića, sa nivoa BiH, i jednu konstruktivnu i savjetodavnu ulogu nadležnih entitetskih javnih preduzeća, možemo danas obznaniti da je došlo do dogovora o koridorima autoceste kroz Distrikt Brčko. Zavod za projektovanje će sada sačiniti prijedlog koji bi još jednom, u savjetodavnom smislu, bio sagledan od strane Autocesta FBiH i Autoputeva RS, i koji će biti stavljen na javni uvid kako bi građani Distrikta imali priliku da kažu svoj sud o tome“, izjavio je gradonačelnik Distrikta Esed Kadrić.
On je dodao da će se pristupiti vrijednom i brzom rješavanju pitanja eksproprijacije i izrade neophodnih zakonskih propisa kako bi se utvrdili i gasovodni i cestovni koridori.
Siniša Milić, predsjednik Skupštine Distrikta, kazao je da su današnjim usaglašavanjem koridora autoputeva otklonjene sve prepreke za realizaciju važnih kapitalnih projekata koji se intenzvino odvijaju te da će Distrikt učiniti maksimalni napor u njihovoj daljoj razradi.
Supervizor za Brčko Jonathan Mennuti izrazio je svoje zadovoljstvo radom organa vlasti Distrikta, posebno brčanskim Zavodom za planiranje koji su, uz saradnju stručnjaka sa entitetskog nivoa, došli do rješenja za ovo važno pitanje.
Vojin Mitrović, ministar komunikacije i prometa BiH, istakao je važnost današnjeg postignutog dogovora.
“Ja sam imao zadatak da se ova trasa kroz Brčko distrikt riješi i mi smo oko godinu dana radili na ovom projektu. Ovaj autoput, koji prolazi kroz Brčko, i prema Banja Luci i prema Sarajevu, donijet će jednu novu dimenziju i novu, bolju poziciju i mogućnost za Brčko distrikt prema stranim i domaćim ulagačima“, rekao je Mitrović.
Svoje zadovoljstvo istakao je i premijer FBiH Fadil Novalić kazavši da se radi o velikom koraku naprijed, uputivši zahvale svim akterima.
“Ovo je treći put da se sastajemo u Brčkom po ovom pitanju, samo što se sada promijenio pristup u smislu da smo praktično zatvorili Koridor 5C kada je u pitanju finansijska i tehnička strana. Sada dio svoje sposobnosti i potencijala prebacujemo na ovu cestu“, izjavio je Novalić.
“Moram da izrazim zadovoljstvo od strane RS zato što smo danas postigli dogovor oko buduće trase koridora, ne samo autoputa, nego i gasovoda koji će voditi kroz Brčko distrikt“, izjavio je Nedeljko Ćorić, ministar saobraćaja i veze RS.