Potpisan nastavak saradnje na projektu ‘Obrti nude budućnost’

0
307
Alexander Wilhelm i Muamer Bandić potpisali nastavak projekta 'Obrti nude budućnost'

Direktor Agencije za rad i zapošljavanje Bosne i Hercegovine, Muamer Bandić i direktor za Međunarodne odnose u Saveznoj agenciji za rad SR Njemačke, Alexander Wilhelm, potpisali su jučer u Berlinu aneks dogovora o saradnji u projektu ‘Obrti nude budućnost’ (HabiZu) čime je definiran nastavak saradnje na navedenom projektu.
Ideja projekta ‘Obrti nude budućnost’ je da nezaposlene osobe elektrotehničke i metalske struke, te instalateri za grijanje i klimatizaciju dobijupriliku da kroz rad u Njemačkojsteknu savremena znanja i vještina, u skladu sa njemačkim obrazovnim i stručnim standardima, te na taj način povećaju kompetencije na domaćem tržištu rada po povratku u BiH.
U protekle tri godine, koliko je trajao pilot projekt, ovu mogućnost su iskoristile 34 osobe. Projekt je time doprinio stručnom usavršavanju naše radne snage, odnosno stvaranju prilike za njihovo kvalitetnije i brže zapošljavanje u BiH, te je zbog toga dogovorena daljnja saradnja na projektu.
Projekt sa njemačke strane implementira Odsjek za međunarodne poslove Savezne agencije za rad SR Njemačke i Udruženje njemačkih obrta (ZDH), a sa bosanskohercegovačke strane Agencija za rad i zapošljavanje BiH i zavodi za zapošljavanje Federacije BiH, Republike Srpske i Brčko distrikta BiH.
Istog dana je održan i sastanak po pitanju procedure zapošljavanja medicinskih tehničara na poslovima njegovatelja. U nastojanjima da poboljša radna prava i zaštitu naših radnika na radu u Njemačkoj, direktor Bandić je dogovorio novi standardni ugovor o radu. Ugovor je ažuriran iusklađen sa novim njemačkim propisima i međunarodnim standardima za etički odgovorno zapošljavanje.
Tokom sastanka je razgovarano o aktuelnoj situaciji na tržištima rada dvije države, te o saradnji u drugim oblastima i projektima.