Potpisan ugovor BiH i EBRD: 180 miliona eura za nove dionice autoputa

0
897
Potpisan ugovor o novom kreditu EBRD-a od 180 miliona eura za Koridor 5C

Evropska banka za obnovu i razvoj (EBRD) će sa 180 miliona eura kreditirati izgradnju novih dionica autoputa na Koridoru 5C u Federaciji BiH, ukupne dužine oko 16 kilometara.
Ugovor o zajmu danas u Sarajevu su potpisali direktorica Odjela za transport EBRD-a Sue Berret i zamjenik predsjedavajućeg Vijeća ministara BiH i ministar finansija i trezora Vjekoslav Bevanda.
Kredit EBRD-a će biti isplaćen u dvije tranše. Prva tranša u vrijednosti 120 miliona eura namijenjena je za izgradnju dionice autoputa od Poprikuša do Nemile i za finansiranje izgradnje tunela Ivan. Ova dionica će se sufinancirati sa Evropskom investicijskom bankom (EIB). Druga tranša u vrijednosti 60 miliona eura namijenjena je za izgradnju dionice autoputa od petlje Mostar Jug do tunela Kvanj.
Očekuje se da će kredit biti sufinansiran investicionim grantom Evropske unije u iznosu od 11,8 miliona eura iz Investicionog okvira za Zapadani Balkan (WBIF), a očekuje se da bi taj grant mogao biti odobren u decembru ove godine.