Potpisan Ugovor o socijalnom osiguranju između BiH i Češke Republike

0
349
Ugovor su potpisale Ivana Hlavsova i Ankica Gudeljević

Ministrica civilnih poslova BiH Ankica Gudeljević i ambasadorica Češke Republike u BiH Ivana Hlavsova danas su potpisale Ugovor o socijalnom osiguranju koji uređuje odnose između Češke i BiH u oblasti socijalne i zdravstvene zaštite.
Gudeljević je istakla da je novi Ugovor administrativni sporazum koji je zamijenio dosadašnju Konvenciju o socijalnom osiguranju i administrativni sporazum iz 1957. godine.
“Novi ugovor ima direktan uticaj na živote građana, koji se u okviru svojih poslova ili kao turisti kreću između naših zemalja. Odnosi u ovoj oblasti se grade na novoj pravnoj osnovi, koja zadovoljava moderne evropske strandarde i na taj način povećava pravnu sigurnost”, kazala je Hlavsova.
Ona je istakla da ovaj ugovor jasno utvrđuje prava naših građana u drugoj zemlji na zdravstvenu zaštitu penzije ili socijalne beneficije. Na primjer, osiguranicima obezbjeđuje pravo za pružanje hitne i neophodne zdravstvene zaštite u drugoj državi o trošku njihove osiguravajuće kuće.
Ugovor će stupiti na snagu nakon saglasnosti parlamenata obje države i naknadne ratifikacije.