Preporuka poslodavcima: Organizaciju rada prilagodite uslovima visokih temperatura

0
283
Poslodavcima preporučeno da radnicima omoguće prekid poslova na otvorenom od 12 do 16 sati

Federalno ministarstvo rada i socijalne politike je dalo poslodavcima preporuke da, usljed vremenskih neprilika izazvanih visokim temperaturama na teritoriji FBiH, provedu posebne mjere zaštite kojima će spriječiti nastupanje štetnih posljedica po zdravlje radnika.
Jedna od preporuka poslodavcima je da razmotre mogućnost prekida obavljanja poslova na otvorenom u periodu od 12 do 16 sati, te njihovog nastavka poslije 16 sati. Ukoliko je proces rada takav da ovo nije nemoguće primijeniti, resorno ministarstvo preporučuje poslodavcima da radnicima koji obavljaju poslove na otvorenom početak radnog vremena pomjere na šest sati ujutro.
Također, preporuka poslodavcima je da za vrijeme trajanja ovh vremenskih neprilika omoguće korištenje godišnjeg odmora radnicima s dijagnosticiranim hroničnim oboljenjima, kao i odsustava u skladu sa zakonom, kolektivnim ugovorom ili pravilnikom o radu.
Poslodavcima je preporučeno i da izvrše organizaciju radnog vremena, te utvrde raspored tako da njegov početak prilagode vremenskim prilikama, saopćeno je iz Federalnog ministarstva rada i socijalne politike.