Pripreme za gradnju Koridora 5c kroz općinu Tešanj

0
244
Džafić i Huskić razgovarali o pripremama za gradnju Koridora 5c kroz općinu Tešanj

Izvršni direktor Sektora za projektovanje i građenje JP Autoceste FBiH, Ešef Džafić sastao se sa načelnikom Tešnja Suadom Huskićem kako bi razgovarali o pripremama za gradnju Koridora 5c kroz ovu općinu.
U toku je ukupno 1200 predmeta eksproprijacije za dvije dionice autoceste koje će proći kroz općinu Tešanj. Prioritet je dionica Putnikovo brdo Medakovo, a odmah se nastavlja eksproprijacija na dionici Medakovo-Ozimice.
Ovom prilikom je izvršni direktor Džafić informisao općinskog načelnika da su u toku razgovori JP Autoceste FBiH sa Evropskom bankom za obnovu i razvoj (EBRD) o temama bunari na Tešanjci i regulacija preostalog dijela Tešanjke.
Dionica Putnikovo brdo – Medakovo proteže se u dužini od 8,5 kilometara i dio je obilaznice oko Doboja na području FBiH. Izgradnja ove dionice bi se trebala finansirati sredstvima Evropske banka za obnovu i razvoj (EBRD). JP Autoceste FBiH su objavile po međunarodnim procedurama Otvoreni postupka s predkvalifikacijom. Evaulacija pristiglih ponuda je u toku.
Dionica Medakovo – Ozimice duga je 21 kilometar i ugovor o finsiranju je potpisan sa Evropskom investicijskom bankom u decembru prošle godine.