Procjena CBBiH: Rast bh. ekonomije u drugom kvartalu 4,2 posto

Očekuje se da će ekonomska aktivnost BiH usporiti u drugoj polovini godine, imajući u vidu nastavak nepovoljnih faktora, prvenstveno u snabdijevanju prirodnim plinom i električnom energijom

0
1516
Grafikon: Doprinos godišnjim promjenama domaćih potrošačkih cijena i kratkoročna projekcija (Izvor: BHAS, CBBiH)

Centralna banka Bosne i Hercegovine (CBBiH) procjenjuje godišnji rast realne ekonomske aktivnosti u drugom kvartalu 2022. godine na 4,2%, na osnovu raspoloživih informacija do polovine septembra 2022. godine.
Svi mjesečni podaci, posebno trgovina na malo, industrijska proizvodnja te izvoz, upućuju na to da je i u drugom kvartalu zabilježen rast domaće ekonomije. Ovakav očekivani rast ekonomske aktivnosti u BiH implicira realni godišnji rast od 4,8% u prvom polugodištu 2022. godine, navodi CBBiH u brzoj procjeni BDP-a i prognozi inflacije u kratkom roku.
Uprkos poremećaju u globalnim lancima snabdijevanja i porastu cijena hrane i energenata u drugom kvartalu zabilježen je značajan rast realnog BDP-a u EU, kao i u drugim zemljama u bližem okruženju, što se pozitivno odrazilo na kretanje domaće ekonomske aktivnosti. Međutim, očekuje se da će ekonomska aktivnost usporiti u drugoj polovini godine, imajući u vidu nastavak nepovoljnih faktora, prvenstveno u snabdijevanju prirodnim plinom i električnom energijom, procjena je analitičara CBBiH.
Na osnovu zvaničnih podatka iz jula 2022. godine inflacija je iznosila 16,7%. Može se očekivati da bi ukupan godišnji rast inflacije mogao iznositi oko 14% u 2022. godini, s tim da postoji visok stepen neizvijesnosti oko ove procjene. Najveće neizvjesnosti za procjenu su vezane za buduća kretanja cijena na međunarodnim tržištima, ali i djelovanja politika u cilju ograničenja pojedinih cijena i najavljenog ukidanja akciza, što može umanjiti očekivani rast inflacije u tekućoj godini.
Rast potrošačkih cijena u BiH je u prosjeku za oko 6 procentnih poena veći od potrošačkih cijena u europodručju u 2022. godini.
U prvih sedam mjeseci, cijene hrane na godišnjem nivou u BiH su veće za 19,3%. U istom periodu, ove cijene na nivou EU su porasle 8,8%. Gotovo svi pododjeljci hrane na domaćem tržištu bilježe veće stope rasta od uporedivih zemalja, što je posebno izraženo za ulja i masnoće. Zemalje u regiji kontinuirano ograničivaju rast osnovnih cijena prehrambenih namirnica, čime donekle smanjuju inflaciju.