Prvi AMFI online magazine: Na 60 strana predstavljen mikrokreditni sektor u BiH

0
918
Prvi broj AMFI online magazine, glasilo mikrokreditnog sektora u BiH

Udruženje mikrokreditnih organizacija u Bosni i Hercegovini (AMFI) i njegove članice, u saradnji sa partnerima IFC – članica Grupacije svjetske banke, pripremilo je prvi broj AMFI online magazine, glasilo mikrokreditnog sektora u BiH.
Na više od 60 strana online izdanja, na b/h/s i engleskom jeziku, predstavljen je mikrokreditni sektor u BiH od njegovih početaka 1996. godine do danas.
Usluge mikrokreditnog sektora koristi više od 211.000 stanovnika BiH, najčešće ranjivih kategorija, čime se ostvaruje direktan i indirektan uticaj na više od 600.000 osoba ili 18 posto stranovništva naše zemlje.
U AMFI online magazine predstavljene su i aktuelnosti u radu AMFI i poslovanje mikrokreditnih organizacija, članica AMFI u periodu pandemije COVID-19. Tu su i tekstovi o značaju finansijske inkluzije za koju mikrokreditni sektor u BiH može biti značajan generator.
Posebna pažnja posvećena je aktuelnim svjetskim trendovima vezanim za digitalnu transformaciju, u okviru kojih je data ocjena digitalne spremnosti mikokreditnog sektora u BiH – DRSAT, koju je uradio Microfinance Center.
AMFI online magazine, koji možete pročitati na ovom linku donosi i uspješne priče klijenata mikrokreditnog sektora u BiH.