PUFBiH: Prodata zaplijenjena imovina Rudnika uglja Tušnica za 301.000 KM

0
471
Porezni ured Livno prodao zaplijenjenu imovinu poreznog dužnika Rudnici uglja Tušnica

Porezna uprava Federacije BiH saopćila je da je u postupku prinudne naplate 27. oktobra ove godine Kantonalni porezni ured Livno prodao zaplijenjenu imovinu poreznog obveznika dužnika Rudnici uglja Tušnica d.o.o. Livno u ukupnom iznosu od 301.000 KM zbog naplate dužnih javnih prihoda.
Prodata je nekretnina Kamenolom, pomoćni objekti sa zemljištem, a cjelokupni iznos kupoprodajne cijene uplaćen je u zakonski ostavljenom roku. Finansijska sredstva koja su ostvarena od javne prodaje zaplijenjene imovine uplaćena su za izmirenje dužnih javnih prihoda poreznog obveznika Rudnici uglja Tušnica, saopćeno je iz Porezne uprave.