Putem Garantnog fonda FBiH odobreno 408 kredita, podržano više od 300 firmi

Uz pomoć Garantnog fonda odobreno garancija u vrijednosti od 144 miliona KM za plasman kredita u vrijednosti od 288 miliona KM

0
389
Sastanak sa predstavnicima njemačke privrede u BiH, ekonomija ostaje prioritet Vlade FBiH

Premijer Federacije BiH Fadil Novalić primio je danas u Sarajevu predstavnike njemačke privrede u BiH (AHK). Sastanku su prisustvovali vršiteljica dužnosti predsjednika Uprave Razvojne banke Federacije BiH Mersiha Slipičević sa saradnicima, te pomoćnik federalnog ministra energije, rudarstva i industrije Halko Balavac.
Razgovarano je o Garantnom fondu Federacije BiH, zatim o dinamici usklađivanja minimalne plate, obnovljivim izvorima energije i procesu energetske tranzicije u Federaciji BiH.
Garantni fond, koji je Vlade FBiH uspostavila pri Razvojnoj banci FBiH, s ciljem pomoći privredi tokom pandemije Covid-19, prepoznat je i u Strategiji razvoja Federacije BiH do 2027. godine, a predstavnicima njemačke privrede u našoj zemlji su predstavljeni dosadašnji njegovi rezultati s naglaskom na smanjenje troškova zaduživanja kompanija, te nove usluge koje se planiraju u narednom periodu.
Kako je istaknuto, u posljednih godinu i po dana, zahvaljujući Garantnom fondu, odobreno je 408 kreditnih zahtjeva, čime je podržano više od 300 firmi u Federaciji BiH, a najviše u sektoru mikro, malih i srednjih preduzeća. Odobreno je garancija u vrijednosti od 144 miliona KM za plasman kredita u vrijednosti od 288 miliona KM. Uz olakšan pristup kreditnim sredstvima, posebnu pogodnost privrednicima predstavlja mogućnost regresiranja kamate za odobrene kredite u iznosu od 2,5 posto za velike izvoznike, te 4,5 posto za mikro, mala i srednja preduzeća. Program regresiranja kamata Vlada FBiH odobrila je prošle godina i sredstva za njegovo provođenje osigurana su u Bužetu FBiH i za ovu godinu.
Kada je riječ o energetskoj tranziciji u Federaciji BiH, učesnici sastanka su upoznati sa planiranim usvajanjem više ključnih zakona iz energetskog sektora, koji imaju za cilj povećenanje korištenja obnovljivih izvora energije, rast investicija i borbu protiv klimatskih promjena.
Tokom susreta premijer Novalić je istakao značaj usvajanja novih fiskalnih zakona, koji se nalaze u parlamentarnoj proceduri i koji bi osim rasterećenja privrede i rasta investicija, omogućili dodatno povećanje minimalne plate, a što je posebno važno u kontekstu globalne inflacije. Predstavnicima njemačke privrede u našoj zemlji poručeno je da ekonomija ostaje jedan od najvećih prioriteta i u budućem radu Federalne vlade.