RB FBiH objavila dopunski poziv bankama za učešće u programima Garancijskog fonda

0
76
Razvojna banka FBiH objavila dopunski poziv komercijalnim bankama za učešće u kreditno-garantnim programima

Razvojna banka Federacije BiH je na osnovu saglasnosti Ministarstva finansija od 10. novembra objavila Drugi dopunski javni poziv za izražavanje interesa komercijalnih banaka za učešće u kreditno-garantnim programima Garancijskog fonda.
Razlog raspisivanja dopunskog javnog poziva je činjenica da sve komercijalne banke koje imaju dozvolu za rad izdatu od strane Agencije za bankarstvo FBiH nisu korisnici Garancijskog fonda, kao i činjenicu da komercijalne banke koje su korisnici Garancijskog fonda po objavljenim javnim pozivima inicijalno nisu izrazili interes za učešće u svih pet kreditno-garantnih programa, a uvažavajući iskorištenost ukupnih sredstava Garancijskog fonda i zainteresovanost komercijalnih banaka.
Takođe, dopunski javni poziv vezan je i za opći interes Vlade Federacije BiH da ovaj instrument bude dostupan poduzetnicima putem što većeg broja kvalificiranih banaka.
Prijava komercijalne banke kao odgovor na poziv na iskazivanje interesa dostavlja se najkasnije do 17.11.2021. godine do 16 sati, saopćeno je iz RB FBiH.
Kvalifikovanost i izbor komercijalnih banaka vrši RB FBiH, u skladu sa kriterijima propisanim Uredbom. O rezultatima izbora po ovom pozivu RB FBiH će pisanim putem obavijestiti prijavitelje najkasnije do 26.11.2021. godine, a biće objavljen i na internet stranici RB FBiH (www.rbfbih.ba).

OSTAVITE KOMENTAR

Please enter your comment!
Please enter your name here