RBI: Fokus na obnovljivu energiju, nema kredita za termoelektrane na ugalj ili rudnike

Neće biti novih kredita za klijente koji imaju preko 25% prodaje termalnog uglja, a postojeće obaveze moraju biti otplaćene najkasnije do 2030. godine

0
685
Johann Strobl, generalni direktor RBI: Zadovoljni smo rezultatima ostvarenim u prvoj polovini 2022.

Raiffeisen Bank International (RBI) je posvećena promociji ekološki prihvatljivih tehnologija te će se u predstojećem periodu još više fokusirati na obnovljivu energiju. Cilj ove strateške orijentacije je povećanje kreditne eksponiranosti prvenstveno u području tehnologija za iskorištavanje energije vjetra i sunca, koje su značajno unaprijeđene tehnološkim napretkom posljednjih godina.
Istovremeno, banka je sebi uvela stroga ograničenja vezano za ‘napuštanje uglja’. Uprava je nedavno usvojila smjernice na osnovu kojih će biti značajno smanjen portfelj finansiranja RBI grupacije vezan za ugalj, odnosno iznos kredita povezanih sa termalnim ugljem i njegovom trgovinom. Dakle, u budućnosti se neće poslovati s kompanijama koje generišu više od 25% prihoda na osnovu iskopavanja termalnog uglja. Slijedom navedenog, isto se odnosi i na energetska i trgovačka društva. Neće se odobravati novi krediti za ove klijente, a njihova tekuća zaduženja moraju biti otplaćena najkasnije do 2030. godine.
Na kraju 2020. godine, ukupni krediti u otplati koje je RBI grupacija odobrila ovim klijentima dostigli su iznos od oko 1,4 milijarde eura, što je oko 0,65% ukupnog obima kredita u otplati za pravna lica na nivou grupacije. Također, od ovog trenutka RBI se obavezuje da neće odobravati nove finansijske usluge za nove ili postojeće termoelektrane na ugalj ili rudnike, niti će direktno učestvovati u (re)finansiranju ovih društava.
“Ovom strateškom odlukom pravimo značajan korak na putu ka postizanju klimatskih ciljeva Evropske unije te na taj način opravdavamo naše razumijevanje odgovornog korporativnog građanina”, izjavio je Johann Strobl, generalni direktor RBI-a. On je dodao da će napuštanje finansiranja vezanog za ugalj – ne samo od strane RBI-a, nego i sve većeg broja banaka širom svijeta – pružiti dodatni vjetar u leđa ovom nepovratnom procesu dekarbonizacije.
Strateško pozicioniranje u domenu obnovljive energije nastupa nakon odluke šefova država i vlada EU-a iz decembra 2020. kada su se usaglasili o 55% smanjenju emisije stakleničkih gasova do 2030. u odnosu na 1990. godinu. Koristeći svoju sveobuhvatnu paletu finansijskih proizvoda prilagođenih klijentima, RBI ima za cilj da poveća udio kredita pravnim licima odobrenim iz Beča, za investicije usklađene sa Okolišnim i društvenim standardima upravljanja (ESG) sa trenutnih oko 10% na jednu trećinu do 2025. godine.

Peter Lennkh, član Uprave RBI nadležan za poslovanje s pravnim licima

“Finansijski sektor može dati veliki doprinos dekarbonizaciji naše privrede i naših života u cjelini, kako razvojem održivih proizvoda tako i savjetovanjem klijenata kada je riječ o tranziciji prema održivom korporativnom upravljanju. Benefiti održivog finansiranja za naše klijente su očiti, uključujući širenje finansijskih izvora te povoljnije cijene u kratkom i srednjem roku. I posljednje, ali ne manje važno obzirom da se radi o nečemu što je ispravno – nadopunjavanje održivog poslovnog modela održivim finansiranjem zaokružuje strategiju u ovom smislu”, izjavio je Peter Lennkh, član Uprave RBI nadležan za poslovanje s pravnim licima.
Ova inicijativa obnovljive energije je u skladu sa ESG programom RBI-a čiji je cilj postizanje snažnog rasta u zelenom i društvenom segmentu finansiranja u Austriji te Srednjoj i Istočnoj Evropi.
RBI je najveći emitent zelenih obveznica u Austriji sa ukupnim obimom od 1,3 milijarde eura. Prema Bloombergu, RBI je bio drugi po veličini emitent zelenih ili održivih obveznica u Austriji i Srednjoj i Istočnoj Evropi po obimu dogovorenom za klijente na kraju 2020. godine – i jedina austrijska banka među značajno većim, međunarodno aktivnim institucijama [zelene dionice su vrijednosni papiri sa fiksnim prihodom čija upotreba sredstava mora imati pozitivan uticaj na okoliš i/ili klimu. Obveznice koje se odnose na održivost moraju dodatno imati i pozitivan društveni efekat.
Potpisivanjem globalnih UN principa odgovornog bankarstva, kao prva austrijska bankarska grupacija u januaru 2021. godine, RBI je demonstrirala svoju pionirsku ulogu, posebno u Austriji.