Republika Srpska dužna isplatiti Federaciji BiH 6,1 milion KM

0
566
Prihodi od indirektnih poreza u 2022. porasli za 1,48 milijardi KMili 17,53% u odnosu na 2021. godinu

Upravni odbor Uprave za indirektno oporezivanje (UIO) BiH usvojio je danas Odluku o drugom privremenom poravnanju između korisnika raspodjele sredstava s jedinstvenog računa za 2020. godinu. Prema ovoj odluci Republika Srpske je dužna isplatiti Federaciji BiH iznos od 6,1 milion KM.
UO UIO usvojio je i Nacrt Zakona o carinskim prekršajima BiH i poslao ga u dalju proceduru kako bi se usvojio do 1. jula ove godine kada počinje primjena novog Zakona o carinskoj politici BiH.
Na sjednici je privaćen i prednacrt Odluke o porovođenju zakona o carinskoj politici u BiH sa tehničkim izmjenama zasnovanim na usklađivanju carinskog zakonodavstva EU.
Upravni odbor UIO dao je i saglasnost na izvještaj o radu Uprave za 2020. godinu te će biti dostavljeno Vijeću ministara BiH. U izvještaju se navode posljedice pandemije koje su negativno utjecale na prikupljanje prihoda, kao i ostale redovne aktivnosti koje su obavljene tokom prošle godine.