Rok za podnošenje Godišnje prijave poreza na dohodak produžen do 30. aprila

0
312
Porezni obveznici FBiH za deset mjeseci 2023. uplatili 6,07 milijardi KM javnih prihoda

Porezna uprava Federacije BiH saopćila je da se poreznim obveznicima rok za podnošenje Godišnje prijave poreza na dohodak (Obrazac GPD-1051) za 2020. produžava do 30.04.2021. godine. Rok je produžen zbog pogoršane epidemiološke situacije izazvane širenjem koronavirusa.
“Obrazac GPD-1051 sa propisanom dokumentacijom koju prilažu uz ovu prijavu porezni obveznici mogu dostaviti putem pošte na adrese nadležnih poreznih ispostava, a sve informacije mogu dobiti i putem telefona i emaila”, saopćila je Porezna uprava Federacije BiH.
Porezna uprava je u svim organizacionim jedinicama i na svojoj web stranici stranici na linku http://www.pufbih.ba/v1/kontakti postavila obavještenja u vezi sa radnim vremenom, i brojevima telefona, faksa, e-mail-a i adresa organizacionih jedinica na koje porezni obveznici mogu dobiti potrebne informacije.