Rok za uplatu sredstava za vakcine produžen do 23. decembra

0
194
Potvrđena isporuka Pfizer vakcina iz COVAX mehanizma

Ministarstvo civilnih poslova BiH, sljedeći iskazane potrebe nadležnih zdravstvenih institucija BiH, potpisalo je Ugovor o preuzimanju obveza (aranžman o obveznoj kupnji) sa Globalnim savezom za cjepiva (GAVI).
U zadanom roku uplaćen je avans u iznosu od 20 procenata ukupnog iznosa čime je zadovoljen prvi uvjet GAVI-a prema zemljama potpisnicama Ugovora.
Na sastanku održanom 27. novembra u Doboju, kojem su prisustvovali premijeri i ministri zdravstva entiteta, predstavnici Brčko distrikta i Ministarstva civilnih poslova predstavljena je Informacija o neprihvaćanju niti jedne od četiri predložene opcije finansijske garancije od strane GAVI-a. Na tom sastanku su oba premijera izjavila da će osigurati sredstva za naručene vakcine.
Ubrzo zatim, 10. decembra Ministarstvu civilnih poslova BiH, kao potpisniku Ugovora, uslijedio je zahtjev COVAX mehanizma za uplatu preostalog dijela sredstava prema GAVI-u sa rokom ne kasnijim od 15.12.2020.godine.
Sljedeći pristigli zahtjev, Ministarstvo civilnih poslova BiH je promptno uputilo poziv nadležnim zdravstvenim institucijama radi uplate preostalog dijela sredstava.
Ministarstvo zdravlja i socijalne zaštite Republike Srpske i Odjel za zdravstvo i ostale usluge Brčko distrikta su u traženom vremenskom okviru izvršili uplatu preostalog dijela sredstava prema Ministarstvu civilnih poslova BiH dok je Federalno ministarstvo zdravstva dostavilo odgovor da su finansijska sredstva za ove namjene planirana u budžetu FBiH za 2021. godinu.
Svjesni veoma kratkog roka danog za uplatu preostalog dijela sredstava, Ministarstvo civilnih poslova BiH je na dan dobivanja zahtjeva od COVAX-a odmah uzvratilo odgovor zatraživši ekstenziju predstavljenog roka za uplatu preostalih sredstava u ime BiH.
Svakodnevnom komunikacijom sa predstavnicima GAVI-a o produženju roka za uplatu preostalog dijela sredstava u Ministarstvo civilnih poslova je 17.12.2020.godine u večernjim satima stigao odgovor u kojem su nas informirali da je produžen rok do 23.12.2020. godine.
Ministarstvo civilnih poslova BiH obavještava sve žitelje Bosne i Hercegovine da se broj naručenih doza u iznosu od 1.232.000 dovoljan za vakcinalnu pokrivenost 20% stanovništva BiH, odnosi samo na prve narudžbe koje su nadležne zdravstvene institucije zatražile u skladu sa jasnim instrukcijama COVAX-a.