RS: BDP u prvom kvartalu porastao 2 posto

0
689
Najveći realni rast BDP-a zabilježen je u području Informacije i komunikacije, za 7,9%

Bruto domaći proizvod (BDP) u Republici Srpskoj u prvom tromjesečju 2019. ima stopu rasta od 2,0% u odnosu na prvi kvartal prošle godine.
Posmatrano po područjima klasifikacije djelatnosti, u prvom tromjesečju 2019. bruto dodata vrijednost realno je veća u područjima: Trgovina na veliko i trgovina na malo, opravka motornih vozila, motocikala; Saobraćaj i skladištenje; Djelatnosti pružanja smještaja, pripreme i posluživanja hrane, hotelijerstvo i ugostiteljstvo za 8,8%, Informacije i komunikacije za 4,1% i Finansijske djelatnosti i djelatnosti osiguranja za 3,8%.
Prema podacima Zavoda za statistiku RS, kvartalna BDP vrijednost je realno manja u područjima: Vađenje ruda i kamena; Prerađivačka industrija; Proizvodnja i snabdijevanje el.energijom, gasom, parom i klimatizacija; Snabdijevanje vodom, kanalizacija, upravljanje otpadom i djelatnosti sanacije životne sredine za 5,6% a od toga u prerađivačkoj industriji za 7,1%.