RS: Dobit MKO u prvom kvartalu porasla 115,2%, na 4,7 miliona KM

Dobit su pogurala mikrokreditna društva koja su bila u plusu 4,73 miliona KM, dok su mikrokreditne fondacije imale manjak prihoda nad rashodima u iznosu od -29.000 KM

0
984
Bilans uspjeha mikrokreditnog sektora RS u I kvartalu 2021/2020 (Izvor: ABRS)

Mikrokreditni sektor u Republici Srpskoj poslovao je u prva tri mjeseca 2021. godine s neto dobiti od 4,70 miliona KM što je više za 2,52 miliona KM ili za 115,2% u odnosu na prvi kvartal 2020. godine kada je neto dobit MKO iznosila 2,18 miliona KM, saznaje poslovni portal Profitiraj.ba.
Dobit su pogurala mikrokreditna društva (MKD) koja su u prvom kvartalu ove godine bila u plusu 4,73 miliona KM što je za 111,1% više nego u istom period prošle godine kada je njihova neto dobit iznosila 2,24 miliona KM.
Međutim, mikrokreditne fondacije (MKF) su u prva tri mjeseca imale manjak prihoda nad rashodima u iznosu od -29.000 KM. Treba ipak reći da je to bolji rezultat nego na kraju marta prošle godine kada je gubitak MKF iznosio skoro dvostruko više -57.000 KM.
Ukupni prihodi MKO u prvom kvartalu 2021. godine iznosili su oko 17,47 miliona KM i za 8,9% su viši nego godinu ranije (16,04 miliona KM), a najviše prihoda ostvareno je po osnovu kamata i sličnih prihoda koji su na godišnjem nivou smanjeni za 3,4%, na 15,22 miliona sa 15,76 miliona KM, preliminarni su podaci Agencije za bankarstvo RS koja regulira i rad mikrokreditnog sektora.
Ukupni prihodi MKD u prva tri mjeseca 2021. iznosili su oko 17,17 miliona KM i za 8,6% su veći nego u prvom kvartalu prošle godine (oko 15,82 miliona KM). U istom periodu, prihodi MKF su porasli za 30,4%, na 292.000 sa 224.000 KM iz marta lani.
Ukupni rashodi MKO u prva tri mjeseca ove godine u odnosu na isti period lani smanjeni su za -7,9%, na 12,77 miliona sa 13,86 miliona KM. Najviše je bilo operativnih rashoda u iznosu od 7,47 miliona KM iako su na godišnjem nivou smanjena za 2% (mart 2020: 7,62 miliona KM).
Rashodi MKD su smanjeni za 8,3%, na 12,44 miliona sa 13,58 miliona KM, dok su kod MKF porasli za 14,2%, na 321.000 sa 281.000 KM iz marta prošle godine.