RS emisijom obveznica i trezorskih zapisa ide u novo zaduženje od 225 miliona KM

0
233
Aukcija obveznica RS održat će se 6. septembra na BLSE

Ministarstvo finansija Republike Srpske je objavilo javni poziv zainteresovanim za učešće na aukciji trezorskih zapisa RS. Aukcija trezoraca će na Banjalučkoj berzi biti održana 12. juna ove godine, a planirani iznos emisije je 15 miliona KM. Nominalna vrijednost trezorskog zapisa je 10.000 KM. Rok dospijeća su dva mjeseca, odnosno do 11.08.2023. godine.
Takođe, entitetsko ministarstvo finansija objavilo je i javni poziv za upis i uplatu 58. emisije dugoročnih obveznica RS javnom ponudom. U ponudi je 210.000 hartija od vrijednosti, nominalne vrijednosti po 1.000 KM. Planirani iznos emisije je 210 miliona KM. Rok dospijeća je pet godina, odnosno do 22.06.2028. godine.
Aukcije obveznica bi se trebala održati 20. juna ove godine. U pozivu je navedeno da je kamatna stopa fiksna 6,1% na godišnjem nivou; glavnica se isplaćuje godišnje (po isteku svake godine od dana registracije emisije) po 10% u 2024, 2025, 2026. i 2027. godini, a 60% u 2028. godini.