BiH u aprilu posjetilo više od 125 hiljada turista, godišnji rast 52,3%

0
359
Najduže su u BiH boravili turisti iz Estonije, Katara, Irske i Kuvajta

Bosnu i Hercegovinu je u aprilu 2023. posjetilo 125.364 turista (stranih 89.785 i domaćih 35.579), što je više za 25,7% u odnosu na mjesec ranije i za 52,3% više u odnosu na april 2022. godine.
Turisti su u aprilu ostvarili 250.231 noćenje, što je više za 17,8% u odnosu na mart 2023. i za 49,9% više u odnosu na april 2022. godine. U ukupno ostvarenom broju noćenja učešće domaćih turista je 28% dok je 72% učešće stranih turista.
Broj noćenja domaćih turista manji je za 5,2% u odnosu na mart 2023. i viši za 7,2% u odnosu na april 2022. godine. Broj noćenja stranih turista je viši za 30,2% u odnosu na mart 2023. i za 77,5% viši u odnosu na april 2022. godine.
U strukturi noćenja stranih turista u aprilu 2023. najviše noćenja ostvarili su turisti iz Srbije (16,9%), Hrvatske (16,5%), Slovenije (12,9%), Turske (6,9%), Njemačke (4,9%) te Italije, Crne Gore i Austrija sa po (3,1%), što je ukupno 67,4%. Turisti
iz ostalih zemalja ostvarili su 32,6% noćenja.
Što se tiče dužine boravka stranih turista u našoj zemlji, na prvom mjestu je: Estonija sa prosječnim zadržavanjem od 4,4 noći, Katar sa 3,5 noći, Irska i Kuvajt sa po 3,4, te Malta, Španija i Ukrajina sa po 2,9 noći.
Turistima je u aprilu 2023. u Bosni i Hercegovini bilo na raspolaganju 19.172 sobe, apartman i mjesto za kampiranje što je što je više za 3,2% u odnosu na april 2022. i 42.182 raspoloživa kreveta što je više za 5% u odnosu na isti mjesec 2022.
godine.
U aprilu 2023. u okviru djelatnosti – Hoteli i sličan smještaj turistima je bilo na raspolaganju ukupno 17.706 soba i apartmana što je za 3,7% više u odnosu na april 2022. i 37.458 kreveta što je za 5,4 % više u odnosu na isti mjesec prethodne godine.
Neto stopa iskorištenosti soba u aprilu 2023. iznosila je 28,5%, a stalnih kreveta 21,2%, dok je u aprilu 2022. stopa iskorištenosti soba iznosila 21%, a stalnih kreveta 14,6%.
Prema vrsti smještajnog objekta najveći broj noćenja ostvaren je u okviru djelatnosti Hoteli i sličan smještaj sa učešćem od 95%, saopćeno je iz Agencije za statistiku BiH.