RS: Manje prodatih novih stanova, cijene porasle za 3,3%

0
549
Enorman rast cijena novih stanova odrazio se i na smanjeni broj prodatih novih stanova u RS

Broj prodatih (392) završenih novih stanova u Republici Srpskoj u drugom tromjesečju 2020. godine manji je u odnosu na isti period 2019. godine za 0,8%, a u odnosu na prosječan broj prodatih novih stanova u 2019. godini manji je za 30,9%.
Korisna površina (19.150 m2) prodatih novih stanova u drugom tromjesečju 2020. u odnosu na isti period lani manja je za 8,2%, a u odnosu na prosječnu korisnu površinu u 2019. godini manja je za 36,4%.
Prosječna cijena prodatih novih stanova (1.582 KM) u drugom tromjesečju 2020. godine u odnosu na isti period prošle godine viša je za 3,3%, a u odnosu na prosječnu cijenu prodatih novih stanova u 2019. godini niža je za 3,1%.
Prema podacima zavoda za statistiku RS, proizvođačke cijene u stanogradnji u ovom bh. entitetu u drugom kvartalu u poređenju sa prvim kvartalom 2020. godine više su za 0,2%.
Prema vrsti građevinskih radova, u istom periodu, cijene arhitektonskih i konstrukcionih radova više su za 0,2%, cijene vodoinstalaterskih i kanalizacionih radova više su za 0,5%, cijene elektroinstalacionih radova više su za 0,4% i cijene mašinsko-instalacionih radova više su za 0,2%.