RS: Pad BDP-a u četvrtom kvartalu 2,4%

0
362
RS: Tromjesečni bruto domaći proizvod, stope realnog rasta (Izvor: RZS RS)

Realni pad bruto domaćeg proizvoda (BDP) u Republici Srpskoj u četvrtom tromjesečju 2020. u odnosu na isti period 2019. godine iznosio je 2,4%.
Posmatrano po područjima klasifikacije djelatnosti, u četvrtom tromjesečju 2020. godine bruto dodata vrijednost realno je manja u područjima: Umjetnost, zabava i rekreacija; Ostale uslužne aktivnosti za 6,5%, Vađenje ruda i kamena; Prerađivačka industrija; Proizvodnja i snabdijevanje električnom energijom, gasom, parom i klimatizacija; Snabdijevanje vodom, kanalizacija, upravljanje otpadom i djelatnosti sanacije životne sredine za 4,6%, a od toga u području Prerađivačka industrija za 6,4%, dok je realno veća u područjima Poljoprivreda, šumarstvo i ribolov za 5,3%, i Informacije i komunikacije za 2,4%, podaci su Zavoda za statistiku RS.

OSTAVITE KOMENTAR

Please enter your comment!
Please enter your name here