BiH: Industrijski promet u februaru manji za 0,8%

0
257
Na domaćem tržištu promet industrije je porastao za 1,2%, a na stranom tržištu pao za 2,6%

Ukapan desezonirani promet industrije u Bosni i Hercegovini u februaru u poređenju sa januarom 2021. ostvario je pad od 0,8%. Na domaćem tržištu zabilježen je rast od 1,2% a na stranom tržištu pad za 2,6%.
U februaru 2021. u poređenju sa istim mjesecom 2020. ukupan promet industrije u BiH pao je za 5,5%. Na domaćem tržištu je pao za 4,7% a na stranom tržištu za 6,1%, preliminarni su podaci Agencije za statistiku BiH.
Prema GIG agregatima, u februaru u poređenju sa januarom 2021. ukupan promet Trajnih proizvoda za široku potrošnju veći je za 3,1%, dok je promet Energije manji za 2,5%, promet Netrajnih proizvoda za široku potrošnju manji za 1,1%, promet Kapitalnih proizvoda manji je za 0,9%, i promet Intermedijarnih proizvoda manji je za 0,1%.
Na godišnjem nivou, u februaru 2021. u odnosu na isti mjesec lani, ukupan promet Kapitalnih proizvoda veći je za 4,3%, promet Trajnih proizvoda za široku potrošnju veći je za 4,1%, dok je promet Netrajnih proizvoda za široku potrošnju manji za 10,3%, promet Intermedijarnih proizvoda manji za 4,2%, i promet Energije manji je za 1,9%